Noktalama İşaretleri Konu Testi - 2

1.   Ah beyaz ve güzel memleketim ( ) Bu meydanda birçok imparator tantanalı kutlamalar ( ) yarışlar ( ) geçit tören­leri yaptı ( ) fakat bu memleketi hiçbir Bizanslı seveme­di.

Bu parçada parantezlerle boş bırakılan yerlere aşağı­daki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla geti­rilmelidir?

A) (!) (,) (,) (:)

B) (!) (,) (,) (,)

C) (.) (;) (;) (;)

D) (!) (,) (,) (;)

E) (!) (;) (,) (,)

 

2.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım ya da nokta­lama yanlışı yapılmamıştır?

A) Avukat Kâmil: "Bilkent'te bir müvekkilim oturuyor ve ben de oraya gidiyorum." demişti.

B) Avukat Kâmil; "Bilkent'te bir müvekkilim oturuyor ve ben de oraya gidiyorum." demişti.

C) Avukat Kâmil: "Bilkentte bir müvekkilim oturuyor ve ben de oraya gidiyorum." demişti.

D) Avukat Kâmil: "Bilkent'te bir müvekkilim oturuyor ve ben de oraya gidiyorum." demişdi.

E) Avukat Kâmil: "Bilkent'te bir müvekkilim oturuyor ve bende oraya gidiyorum." demişti.

 

3.   Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışı yapıl­mıştır?

A) Artık böyle kös kös gitmekten, çalılara beyhude değ­nek vurmaktan usandım, bıktım...

B) Yaşlı adam, genç misafirine: "Bu sene düğün yok mu?" dedi kibarca.

C) "Buyurun kebaba! Su bedava, gölge bedava!" diye bağıran adamın saçları yoktu.

D) Cumhuriyetçilik; devlet idaresinde milli egemenliği, milli iradeyi ve hür seçimi esas kabul eden ilkenin adıdır.

E) Fotika yaşıyor dedi, sonra odada garip ahenkle inle­yen kendi sesine de yabancı kaldı.

 

4.   Niye olmasın ki ( ) Duyguların düz yazıyla roman, öykü, deneme ( ) mektup biçiminde ya da şiirle anlatılması edebiyatın kapsamı içinde yer alıyor ( ) O hâlde ( ) gidi­lip görülen bir mekânın yazıya dökülmesi de edebiyatın kapsamı içerisine girer.

Bu parçada parantezlerle gösterilen yerlere aşağıda­kilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sıra­sıyla getirilmelidir?

A) (!) (;) (.) (,)

B) (?) (;) (.) (,)

C) (?) (,) (.) (,)

D) (?) (:) (.) (,)

E) (!) (,) (.) (,)

 

5.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır?

A) "Zaman", "rüya" ve "hayal"e oldukça geniş yer vere­rek özgün bir şiir anlayışı oluşturmuştur...

B) Şiir; felsefi arayışı; mutlak gerçeği bulma ve prob­lemlere çözüm üretme sanatı değildir.

C) Şaire ün kazandıran "Kaldırımlar" adlı şiir, şairin ilk dönem eserlerindendir.

D) Medar-ı Maişet Motoru, Kayıp Aranıyor, Semaver ve Mahalle Kahvesi yazarımızın bilinen eserlerinden bazılarıdır!

E) 1928'de yazmaya başladığı şiirleri 1933'ten sonra Yeditepe; Ses; İnsan; Varlık gibi dergilerde yayımlan­mıştır.

 

6.   Elini göğsüne vurarak ( ) "Fotoğraf, fotoğraf ( ) diyor. De­veci ile fotoğrafın hücumlarına yorgun seyyah cevap ve­remiyor ( )

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktala­ma işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilebilir?

 

A) (:) (.) (.)

B) (;) (...) (.)

C) (:) (...) (!)

D) (:) (...) (")

E) (:) (!) (.)

 

 

7.   I.    Hikâyelerinde ruh çözümlemelerine ( ) biçim güzelli­ğine önem vermiştir.

II.   Tüm diğer milletler nasıl ilerliyorsa biz de o yolda ça­lışıp yürüyelim mi ( )

III.  Atatürk ( ) "Biz, Batı uygarlığını taklitçilik yapalım di­ye almıyoruz." der.

IV.  Orada evin taş yürekli hanımı ve Arap halayık Teravet'in elinde çok eziyet çeker ( )

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerde boş bırakılan yerlere getirilecek noktalama işaretlerinden biri de­ğildir?

A) İki nokta

B) Soru işareti

C) Ünlem

D) Nokta

E) Virgül

 

8.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle gösteri­len yere iki nokta (:) getirilemez?

A) Çocuğu olursa çocuğuna koyacağı isimler şunlar ola­bilirdi ( ) Yasemin, Zehra; Mustafa, Kâmil.

B) Yaşlı kadın ( ) "Beni karşıdan karşıya geçirir misin evladım?" dedi.

C) İnsanlığı çıkmaza sokacak iki şey vardır ( ) yalan ve riyakârlık.

D) Sanatçılardan Yahya Kemal, Tevfik Fikret ( ) Halit Zi­ya ve Mehmet Rauf'u severim.

E) Balık ve misafir birbirine çok benzer ( ) İkisi de üç günde kokar.

 

9.   Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti yanlış kulla­nılmıştır?

A) 12 Martta

B) 2'nci

C) TMO'nun

D) 1978'de

E) İzmir'li

 

10.  Jozefino ( ) O ne ( ) Ben bu akşam bu evi kederli görü­yorum ( ) Hayırdır inşallah ( ) Rakım ( ) Hayır, hiçbir sıkıntımız yok.

Ahmet Mithat'ın romanı "Felatun Bey ile Rakım Efen­diden alınan bu parçada, parantezle boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) (:) (?) (,) (?) (:)

B) (-) (.) (.) (!) (-)

C) (:) (?) (.) (!) (-)

D) (-) (?) (.) (!) (-)

E) (-) (!) (:) (?) (-)

 

 Cevap Anahtarı:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

A

E

C

C

E

C

D

E

D

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Divan edebiyatında düzyazıya "inşa" adı verilir. (Nesir)
Pazar, 01/20/2019 04:12
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.