Noktalama İşaretleri Konu Testi - 2

1.   Ah beyaz ve güzel memleketim ( ) Bu meydanda birçok imparator tantanalı kutlamalar ( ) yarışlar ( ) geçit tören­leri yaptı ( ) fakat bu memleketi hiçbir Bizanslı seveme­di.

Bu parçada parantezlerle boş bırakılan yerlere aşağı­daki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla geti­rilmelidir?

A) (!) (,) (,) (:)

B) (!) (,) (,) (,)

C) (.) (;) (;) (;)

D) (!) (,) (,) (;)

E) (!) (;) (,) (,)

 

2.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım ya da nokta­lama yanlışı yapılmamıştır?

A) Avukat Kâmil: "Bilkent'te bir müvekkilim oturuyor ve ben de oraya gidiyorum." demişti.

B) Avukat Kâmil; "Bilkent'te bir müvekkilim oturuyor ve ben de oraya gidiyorum." demişti.

C) Avukat Kâmil: "Bilkentte bir müvekkilim oturuyor ve ben de oraya gidiyorum." demişti.

D) Avukat Kâmil: "Bilkent'te bir müvekkilim oturuyor ve ben de oraya gidiyorum." demişdi.

E) Avukat Kâmil: "Bilkent'te bir müvekkilim oturuyor ve bende oraya gidiyorum." demişti.

 

3.   Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışı yapıl­mıştır?

A) Artık böyle kös kös gitmekten, çalılara beyhude değ­nek vurmaktan usandım, bıktım...

B) Yaşlı adam, genç misafirine: "Bu sene düğün yok mu?" dedi kibarca.

C) "Buyurun kebaba! Su bedava, gölge bedava!" diye bağıran adamın saçları yoktu.

D) Cumhuriyetçilik; devlet idaresinde milli egemenliği, milli iradeyi ve hür seçimi esas kabul eden ilkenin adıdır.

E) Fotika yaşıyor dedi, sonra odada garip ahenkle inle­yen kendi sesine de yabancı kaldı.

 

4.   Niye olmasın ki ( ) Duyguların düz yazıyla roman, öykü, deneme ( ) mektup biçiminde ya da şiirle anlatılması edebiyatın kapsamı içinde yer alıyor ( ) O hâlde ( ) gidi­lip görülen bir mekânın yazıya dökülmesi de edebiyatın kapsamı içerisine girer.

Bu parçada parantezlerle gösterilen yerlere aşağıda­kilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sıra­sıyla getirilmelidir?

A) (!) (;) (.) (,)

B) (?) (;) (.) (,)

C) (?) (,) (.) (,)

D) (?) (:) (.) (,)

E) (!) (,) (.) (,)

 

5.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır?

A) "Zaman", "rüya" ve "hayal"e oldukça geniş yer vere­rek özgün bir şiir anlayışı oluşturmuştur...

B) Şiir; felsefi arayışı; mutlak gerçeği bulma ve prob­lemlere çözüm üretme sanatı değildir.

C) Şaire ün kazandıran "Kaldırımlar" adlı şiir, şairin ilk dönem eserlerindendir.

D) Medar-ı Maişet Motoru, Kayıp Aranıyor, Semaver ve Mahalle Kahvesi yazarımızın bilinen eserlerinden bazılarıdır!

E) 1928'de yazmaya başladığı şiirleri 1933'ten sonra Yeditepe; Ses; İnsan; Varlık gibi dergilerde yayımlan­mıştır.

 

6.   Elini göğsüne vurarak ( ) "Fotoğraf, fotoğraf ( ) diyor. De­veci ile fotoğrafın hücumlarına yorgun seyyah cevap ve­remiyor ( )

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktala­ma işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilebilir?

 

A) (:) (.) (.)

B) (;) (...) (.)

C) (:) (...) (!)

D) (:) (...) (")

E) (:) (!) (.)

 

 

7.   I.    Hikâyelerinde ruh çözümlemelerine ( ) biçim güzelli­ğine önem vermiştir.

II.   Tüm diğer milletler nasıl ilerliyorsa biz de o yolda ça­lışıp yürüyelim mi ( )

III.  Atatürk ( ) "Biz, Batı uygarlığını taklitçilik yapalım di­ye almıyoruz." der.

IV.  Orada evin taş yürekli hanımı ve Arap halayık Teravet'in elinde çok eziyet çeker ( )

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerde boş bırakılan yerlere getirilecek noktalama işaretlerinden biri de­ğildir?

A) İki nokta

B) Soru işareti

C) Ünlem

D) Nokta

E) Virgül

 

8.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle gösteri­len yere iki nokta (:) getirilemez?

A) Çocuğu olursa çocuğuna koyacağı isimler şunlar ola­bilirdi ( ) Yasemin, Zehra; Mustafa, Kâmil.

B) Yaşlı kadın ( ) "Beni karşıdan karşıya geçirir misin evladım?" dedi.

C) İnsanlığı çıkmaza sokacak iki şey vardır ( ) yalan ve riyakârlık.

D) Sanatçılardan Yahya Kemal, Tevfik Fikret ( ) Halit Zi­ya ve Mehmet Rauf'u severim.

E) Balık ve misafir birbirine çok benzer ( ) İkisi de üç günde kokar.

 

9.   Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti yanlış kulla­nılmıştır?

A) 12 Martta

B) 2'nci

C) TMO'nun

D) 1978'de

E) İzmir'li

 

10.  Jozefino ( ) O ne ( ) Ben bu akşam bu evi kederli görü­yorum ( ) Hayırdır inşallah ( ) Rakım ( ) Hayır, hiçbir sıkıntımız yok.

Ahmet Mithat'ın romanı "Felatun Bey ile Rakım Efen­diden alınan bu parçada, parantezle boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) (:) (?) (,) (?) (:)

B) (-) (.) (.) (!) (-)

C) (:) (?) (.) (!) (-)

D) (-) (?) (.) (!) (-)

E) (-) (!) (:) (?) (-)

 

 Cevap Anahtarı:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

A

E

C

C

E

C

D

E

D

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Tanıtım

8-sinif-teog

Bunlari Biliyor musunuz?

Bir dizenin bir ifadenin taşıdığı ve onlardan herkesin anladığı gerçek ya da mecaz anlama, asıl anlamı yanında taşıyan bir isme, bir atasözüne, âyete, hâdise, olaya, bir şeyi onun özelliklerini çağrıştıracak sözcük ya da sözcük gruplarının veya dizelerin içine yerleştirmeye "mazmun" denir.
Salı, 03/03/2015 09:15
Telif Hakkı © 2015 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.