Noktalama İşaretleri Konu Testi - 1

1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir?

A) Bu olay sonrası aileme destek olmaktan başka bir şey yapamazdım ki

B) Lastik patlayınca, lastiği nasıl değiştirebilirim, diye çok düşünmüştüm

C) Bu çocuğu sizin semtte açılan liseye yazdırabilir mi­yiz, ne dersin

D) Bu soruyu nedene bana şimdi soruyorsunuz, buna pek anlam veremedim

E) Deniz'e hissettiklerimi bu dönemde söylemeli miyim, bunu bilmiyorum

 

2.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (') yanlış kullanılmıştır?

A) Dr. Cemal Bey'i mi arıyorsunuz?

B) TV'deki programları takip etmem.

C) İstanbul'un en gözde yeri Bebek'tir.

D) 12.03.1976'da Elmadağ'da doğmuşum.

E) Bolu'lu Hasan Usta'nın tatlıları mı bu?

 

3.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?

A) Dostoyevski kişilerinin köylü olanlarını köylü ağzıyla konuştursaydı, onun romanlarını Türkçe'ye Fransız­ca'ya nasıl çevirirdiniz?

B) "Büyük işler, önemli girişimler, ancak ortak çalışmay­la temin edilebilir." diyor Mustafa Kemal Atatürk.

C) Koca İstanbul'da faytona binmek, 1825 yılına kadar sadece padişaha aitti.

D) Az çalıştığınız için kaderiniz size az veriyorsa niçin kaderinize küsüyorsunuz?

E) Oysaki şimdi "İngiltere'de çok sevilmiş." deyip bizim tiyatrolarımızda da oynatmaya kalkıyoruz.

 

4.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?

A) Annem bu kızgınlık üzerine buraya gelir mi, gelmez mi bilmem?

B) Don Kişot, eşeğiyle konuşuyor ve ona hayallerini an­latıyordu.

C) Örnek olsun diye -örnek istemez ya- söylüyorum bunları.

D) 01. 08. 2004'ten bu yana bu kurumda görev yapıyo­rum.

E) Fuzuli, 18. yüzyılda (?) yaşamış önemli bir divan sa­natçısıdır.

 

5.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?

A) Zekai şöyle dedi: "Bunca zaman neden bana güven­mediniz."

B) Seni dürüst, saygılı ve çalışkan biri olarak tanımamış mıydım!

C) Annesinin öğütleri bitmiyordu: Odanı düzelt, dersleri­ne çalış...

D) "Yaban", Kurtuluş Savaşı'nı anlatan önemli bir yapıt­tır.

E) Liseyi bitirmişti; ancak Ömer Seyfettin'i tanımıyordu.

 

6.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?

A) Akşama kadar gezdim; zevkime uygun bir şey bula­madım.

B) Halit Ziya'nın "Mai ve Siyah", "Aşk-ı Memnu" roman­larını okudun mu?

C) Eserlerini beğendiğim üç yazar var: Refik Halit, Ömer Seyfettin ve Ahmet Mithat...

D) Salondaki herkes, Ferit hariç, onun suçsuz olduğunu söylüyordu.

E) Adanalı bir tanıdığım, bana beşer litrelik iki şişe şal­gam suyu getirmişti.

 

7.   Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla anlatan bir­çok roman vardır. Bunlardan en önemlileri şunlardır ( ) Yakup Kadri'nin "Yaban"ı, Tağrık Buğra'nın "KüçükAğa"sı...

Bu parçada parantezle boş bırakılan yere getirilmesi gereken noktalama işareti aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) Üç nokta

B) Noktalı virgül

C) İki nokta

D) Nokta

E) Virgül

 

8.   I.    Eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılır.

II.   Bitmemiş cümlelerin sonuna konur.

III.  Cümle içinde virgüllerle ayrılmış kümeleri ayırmada kullanılır.

IV.  Saat ve dakikayı belirgin kılmak için saat ve dakika­nın arasına konur.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde aşağıdaki nok­talama işaretlerinden hangisiyle ilgili bilgi yoktur?

A) Üç nokta

B) Nokta

C) Noktalı virgül

D) İki nokta

E) Virgül

 

9.   I.   Sorumluluk almaktan kaçınmamalı (  ) sorumluluğu­muzun farkına varıp çok çalışmalıyız.

II.   Kanser mikrobu insanı ağır ağır (  ) sessiz ve sinsice, içten içe yıkar ve çürütür.

III.  Kişiyi doğruya götüren bu akılcı yönelimde düş yoktur (  ) fakat ölçü ve denge vardır.

IV.  Usta ozanlar, ünlü komutanlar (  ) örnek devlet adam­ları başarılarını bir noktada dile borçludur.

V.   Birey (  ) sanatçının yardımıyla toplumun gelişme mü­cadelesine katılma becerisi kazanır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde pa­rantezle boş bırakılan yere diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

 

10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?

A) Nurullah Ataç; "Yarın, yorgun kimselerin değil, raha­tına kıyabilenlerindir." diyerek doğru söylüyor.

B) Ahmet Rasim, 1927-32 yılları arasında milletvekilliği yaptı ve 21 Eylül 1932'de İstanbul'da vefat etti.

C) Ahmet Haşim'in önce "Göl Saatleri" adlı eseri, 1926' da ise ikinci şiir kitabı "Piyale" yayınlandı.

D) Servet-i Fünun sanatçılarının geliştirdikleri "serbest müstezat", "serbest nazım"a doğru götürür.

E) Ziya Gökalp; Faruk Nafiz, Yusuf Ziya, Halit Fahri gibi sanatçıları derinden etkilemiştir.

 Cevap Anahtarı:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

E

A

A

A

C

C

D

C

A

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

İlk öykü denemesi Emin Nihat'ın "Müsameratname" adlı eseridir.
Pazar, 01/20/2019 04:11
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.