Metin - Edebi Metin Uygulama - 1

A-  Aşağıdaki kavramları metindeki boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz.

Öğretici metinler

Sanat metinleri

Estetik

Değişme

Estetik zevk

Aynı

Anlatım tarzı

Metinler işlevleri bakımından ................................ve.....................................olmak üzere iki bölüme ayrılır. Öğ­retici metinlerde temel amaç, bir düşünceyi, bir gerçeği, bir buluşu insanlara başka bir şekilde yorumlanamayacak bir tarzda, net ve açık olarak anlatmaktır. Bu metinleri oku­yan insanlar, metinde yer alan bilgileri öğrenirler. Sanat metinlerin temel amacı ise.......................bir zevk vermek­tir. Bu tür metinler, okundukları zamana ve yere göre ........................ gösterirler.  Çocukken okuduğumuz bir hikâyeden aldığımız.................................. ile aynı metni daha sonra okuduğumuz zaman alacağımız zevk birbirin­den farklı olacaktır. Ayrıca.................... metinleri okuyan farklı insanların, metinden alacakları zevk de değişik ola­caktır. Her metnin kendine özgü bir..............................var­dır. Bu yüzden öğretici metinlerin anlatım tarzı ile sanat metinlerin anlatım tarzları çok farklıdır.

 

B-  Aşağıdaki cümleleri "doğru - yanlış" (D/Y) olarak de­ğerlendiriniz.

1.   (  ) Bir bilimsel eserde kullanılan dille bir edebiyat eserindeki dil aynı değildir.

2.   (  ) Edebî metin, malzemesi dile dayanan bir güzel sanat yapıtıdır.

3.   (  ) Edebiyat ürünü sağlam düşünceli, güzel anlatımlı, özlü ve özgün olmalıdır.

4.   (  ) Edebî metinlerin önemli bir özelliği de kurmaca olmamasıdır.

5.   (  ) Edebî metinler herkesin kullandığı günlük dilin dışına çıkmaz.

6.   (  ) Edebî metinler yazıldığı dönemin dil özelliklerini yansıtır.

 

C-  Aşağıdaki cümleleri "doğru - yanlış" (D/Y) olarak değerlendiriniz.

1.   (  ) Metinde tanıtılan kişilerin ve anlatılan olayların benzeri günlük hayatta vardır.

2.   (  ) Edebî eserlerde anlatılanlar olduğu gibi yaşan­mıştır, gerçekleşmiştir.

3.   (  ) Sanatçı, dış dünyayı kendi süzgecinden geçire­rek, değiştirerek anlatır.

4.   (  ) Kurmaca eser, konusunu sadece gerçekten ve somuttan alır.

5.   (  ) Edebî metinlerde yazarlar, yalnızca kendi yaşam­larını yansıtırlar.

 

D-  Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşluklara, kendiniz uygun sözcükleri yazınız.

1.   Bütün yazılı metinler..................kullanılarak oluşturulur.

2.   Anlamlı birimler olan cümlelerin bir araya gelmesiyle ................................oluşur.

3.   Metnin türü,  bir konunun anlatılış niteliğine göre.......................................

4.   Her metin.................bir amaç etrafında yapılandırılır.

 

Cevaplar:

A) 1) Öğretici Metin 2) Sanat Metinleri 3) Estetik 4) Değişme 5) Aynı 6) Anlatım Tarzı

B) 1)D   2)D   3)D    4)Y    5)Y     6)D

C) 1)D   2)Y   3)D    4)Y    5)Y

D) 1) Kelimeler  2) Metin  3) Değişebilir  4) Farklı

** Uygulamayı ekten indirebilirsiniz.

Dosya Sahibi:
İndirilme: 1774
Beğenilme: Average vote 0 stars (0 Oylar)
Sizin Oyunuz:

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Din uğruna savaşların anlatıldığı manzum veya düzyazı eserlere "gazavatname" adı verilir. Yükselme Döneminde çok yazılmış, sonraları azalmıştır.
Pazar, 01/20/2019 05:30
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.