Güzel Sanatlar ve Edebiyat Uygulama Yaprağı - 1

DOĞRU - YANLIŞ 

1-Güzel sanatlar işitsel(fonetik), görsel(plastik) ve dramatik(ritmik) olmak üzere üç kısımda sınıflandırılır.

2- Güzel sanatların temelinde güzellik, etkileyicilik, öğreticilik, evrensellik ve yaratıcılık vardır.

3- Sanat eseri sadece insanın doğayı anlatma biçimlerinden doğmuştur.

4- Sanat eseri öğretmez, açıklamaz, sezdirir, çağrıştırır, hissettirir, duygulandırır ve düşündürür.

5- İnsanın bir eylemle kendini veya bir olayı bir olguyu anlattığı sanat dalı dramatik sanattır.

6- Sanat esri özgün değildir. Kendinden önceki eserlerin devamı niteliğindedir.

7- Sanat eseri, eseri oluşturan sanatçının düşünce dünyasından izler taşır.


8- Güzel sanatların temelinde insan vardır.


9- Sanat, insanların, kendileri ve doğa karşısında duygu ve düşüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritim gibi unsurlarla güzel ve etkili bir biçimde ve kişisel bir üslupla ifade edilmesidir.

10- Sanat yapıtının özgünlüğünü belirleme, geçmiş ve bugünü bütünleştirerek değerlendirmeyi gerektirir.

11- Yaşanılan ortam, sanat eğitiminde önemli bir etkendir.


12- Sanat zevkinin oluşmasında yaşanılan çevrenin pek önemi yoktur. Kişi kendi üslubunu zamanla kendisi oluşturur.


13- Her sanat ürünü belirli bir birikimin sonucudur.

14- İnsanoğlu, geçirdiği değişimlere uygun olarak sanatı değiştirmemiş, geliştirmemiştir.

15- Sanat alanında belirli bir düzeye gelmek, geçmişteki birikimleri değerlendirmeyi gerektirir.

16- Her gerçek sanat eserinde sanatsal yönle düşünsel yön birbiriyle kaynaştırılmalıdır.

17- Çağların değişmesiyle sanattaki değişmeler arasında bir etkileşim yoktur.


18- Her sanat eseri mutlaka birilerine seslenmek için vardır.

19-  Sanat herkese seslenen ortak bir dildir.

20- Sanat eserlerinin yaratılması, anlaşılması akıl ve duyu yoluyla gerçekleşir.

YANIT ANAHTARI

1234567891011121314151617181920
DDYDDYDDDDDYDYDDYDDD

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

İlk antoloji Ziya Paşa'nın "Harabat" adlı eseridir.
Pazar, 01/20/2019 04:14
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.