Şiir ve Yorum

** Anlam, iletişim sırasında iletinin alıcıda uyandırdığı her türlü etkidir.

** Her anlam bir bağlamda oluşur ve farklı bağlamlarda farklı algılana­bilir.

** Her şiirin anlamı birbirinden farklıdır ve şiiri her okuyan farklı bir şe­kilde anlamlandırır.

** Bir şiirin çeşitli zamanlarda, farklı kişilerce değişik yorumlanabilmesi şiirin çok anlamlılığındandır.

** Okurun bilgi, kültür seviyesi, zevk ve anlayışı, ruh hâli, yaşı, yaşadığı ortamı şiiri farklı anlamlandırmasında etkilidir.

 

Bir şiiri yorumlarken şunlara dikkat etmek gerekir:

1- Şiirin yazıldığı dönemin şartlarına,

2- Şairin edebî kişiliğine,

3- Şairin bağlı olduğu geleneğin özelliklerine,

4- Şiirin çok anlamlı olduğuna.

 

** Şiirler çok anlamlılığını sözcüklere yüklenen yeni anlamlarla kazanır. Bu şekilde farklı yorumlanabilen, yoruma açık metinlere "açık metin" denir. Açık metinlerde, duygu, düşünce, olay ayrıntılarıyla anlatılmaz, boşluklar bırakılır; okuyucu bu boşlukları kendi istek ve beklentilerine göre yorumlar.

** Yorumlama yapılırken şiiri meydana getiren parçalar arasında ilişki kurulmalı, her parçanın bütün içindeki işlevi belirlenmelidir.

 

Örnek:

Hayır hayal ile yoktur benim alış verişim;

İnan ki her ne demişsem, görüp de söylemişim.

Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek:

Sözün odun gibi olsun, hakikat olsun tek.

Yukarıdaki şiirden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A)  Şair, görmediği şeyler hakkında konuşmaz.

B)  Şairin sözleri hayal dünyasının izlerini taşır.

C)  Şair, başkalarının hoşuna gitmese de doğruyu söyler.

D)  Hayaller, gerçekleri çarpıtabilir.

E)  Söylediklerimiz gördüklerimizden farklı şeyler olmamalıdır.

Yanıt: B

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Dünya edebiyatında ilk modern roman Cervantes'in "Don Kişot" adlı eseridir.
Pazartesi, 05/21/2018 09:06
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.