Sanatın Tanımı ve Özellikleri

Yapılan bir iş veya hareketin, güzel, gelişmiş ve etkileyici bir bi­çimde görünmesi, onu bir sanat olarak tanımlamamıza yet­mektedir. Güzel sanatlar ise insanların, tabiat karşısındaki duy­gu ve düşüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritm gibi un­surlarla güzel ve etkili biçimde ve kişisel bir üslupla ifade etme çabasından doğan ruhsal bir faaliyettir.

Sanatın kesin tanımı yapılamaz. Ama sanatı kavramamızı sağ­layacak bazı unsurlardan söz edilebilir:

* Sanat eseri, insanla birlikte var ol­muştur.

* Sanat eseri, insanın ihtiyaçlarından doğmuştur.

* Sanat eseri, insanın kendini anlatma biçimlerinden biridir.

* Sanat, sürekli değişen ve genişleyen insan etkinliğidir.

* Sanat etkinliği yeni bir yapı kurma, şekil verme girişimidir.

* Bir şeyi olduğu gibi taklit etmek, sanat etkinliği değildir.

* Sanatçı, malzemeyi kendi bakış açısına göre seçer, ayıklar, değiştirir, yorumlar, yeniden ortaya koyar.

* Sanat eseri, sanatçının yorumunu yansıtır.

* Sanat eseri, kendine özgü bir iletişim aracıdır.

* Sanat eserinin kendi anlamından öte; okunduğu, seyredil­diği ve duyulduğu yerde kazandığı anlamı vardır.

* Sanat, gerek üretim gerekse anlamlandırma bakımından bireyseldir.

* Sanat eseri dış dünyanın yorumlanarak değiştirilmesi so­nucunda ortaya çıkar.

* Sanat eseri öğretmez, açıklamaz; sezdirir, çağrıştırır, hisset­tirir, duyurur, hatırlatır ve bunlara bağlı olarak bunlar çerçe­vesinde düşündürür.

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Bir olay, bir kişiyle ilgili düşünçeleri sanki rüyada görmüş gibi anlatarak yazılmış eserlere "hâbname" denir. Hâbnameler nesir ya da nazım olabilir. Ziya Paşa ile Namık Kemal'in "Rüya" adlı eserleri bu türe örnektir.
Cuma, 02/24/2017 01:00
Telif Hakkı © 2017 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.