Sanatın Tanımı ve Özellikleri

Yapılan bir iş veya hareketin, güzel, gelişmiş ve etkileyici bir bi­çimde görünmesi, onu bir sanat olarak tanımlamamıza yet­mektedir. Güzel sanatlar ise insanların, tabiat karşısındaki duy­gu ve düşüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritm gibi un­surlarla güzel ve etkili biçimde ve kişisel bir üslupla ifade etme çabasından doğan ruhsal bir faaliyettir.

Sanatın kesin tanımı yapılamaz. Ama sanatı kavramamızı sağ­layacak bazı unsurlardan söz edilebilir:

* Sanat eseri, insanla birlikte var ol­muştur.

* Sanat eseri, insanın ihtiyaçlarından doğmuştur.

* Sanat eseri, insanın kendini anlatma biçimlerinden biridir.

* Sanat, sürekli değişen ve genişleyen insan etkinliğidir.

* Sanat etkinliği yeni bir yapı kurma, şekil verme girişimidir.

* Bir şeyi olduğu gibi taklit etmek, sanat etkinliği değildir.

* Sanatçı, malzemeyi kendi bakış açısına göre seçer, ayıklar, değiştirir, yorumlar, yeniden ortaya koyar.

* Sanat eseri, sanatçının yorumunu yansıtır.

* Sanat eseri, kendine özgü bir iletişim aracıdır.

* Sanat eserinin kendi anlamından öte; okunduğu, seyredil­diği ve duyulduğu yerde kazandığı anlamı vardır.

* Sanat, gerek üretim gerekse anlamlandırma bakımından bireyseldir.

* Sanat eseri dış dünyanın yorumlanarak değiştirilmesi so­nucunda ortaya çıkar.

* Sanat eseri öğretmez, açıklamaz; sezdirir, çağrıştırır, hisset­tirir, duyurur, hatırlatır ve bunlara bağlı olarak bunlar çerçe­vesinde düşündürür.

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Müstezatla uzun dizeden sonra gelen kısa dizeye "ziyade" adı verilir.
Cumartesi, 06/23/2018 02:40
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.