Yazılı Ürünler

Özellikleri:

 • Türk edebiyatında İslamiyet öncesi döneme ait ürünlerin sayısı çok azdır.
 • Göktürk alfabesiyle yazılan Orhun Anıtları bu dönemin ilk örnekleri sayılır. Dikili taşlar üzerine yazılmış bu kitabelerde Doğu Göktürklerin tarihinden kesitler yer almaktadır. Bu taşlar 720-735 yılları arasında dikilmiştir. Bu anıtlardan Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adına dikilen üçü önemlidir.
 • Tonyukuk, Göktürklerin dört kağanına vezir olan bir bilgedir.
 • Kül Tigin, Bilge Kağan'ın kardeşidir. Anıtta Bilge Kağan'ın ağzından kardeşi Kül Tigin'in ölümü işlenmiştir.
 • Bilge Kağan anıtında onun üstün gücü, yetenekleri, başarıları kendi ağzından anlatılmıştır.
  Bilge Kağan anıtında, adeta hükümdarın halka hesap vermesi söz konusudur. Anıt, başarılı bir söylev örneğidir.
 • Anıtlardaki dil işlenmiş bir dildir; sözcük sayısı sınırlıdır. Dil yabancı etkilerden uzaktır.
  Bu anıtlardan Moğol dönemi tarihçilerinden Cüveyni söz etmiştir. Anıtları okumayı, Danimarkalı bilgin Thomsen başarmıştır.
 • İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait eserler Göktürk ya da Uygur lehçelerinden biriyle oluşturulmuştur. Yazılı eserlerde de Göktürk ve Uygur alfabesi kullanılmıştır.
 • Uygur harfleri ile yazılmış Budizmle ilgili dini metinler vardır.

Bunlari Biliyor musunuz?

Dünya edebiyatında ilk fabl örneği Hint edebiyatından Arapçaya "Kelile ve Dimne" adıyla çevrilen "Pança Tantra" adlı eserdir.
Cumartesi, 01/21/2017 21:40
Telif Hakkı © 2017 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.