Sevr Antlaşması

SEVR ANTLAŞMASI (10 Ağustos 1920)

I. TBMM'nin açılması ve Anadolu harekatının güçlenmesi üzerine İstanbul hükümeti ve itilaf devletleri hemen bir barış anlaşması imzalayıp Anadolu harekatını sona erdirmek istediler. Üstelik I. Dünya Savaşından sonra itilaf devletleri topraklarını paylaşma konusunda uzlaşamadıklarından Osmanlı devletiyle anlaşma yapmayı geciktirmişlerdi. Anadolu harekatının güçlenmesi üzerine kendi aralarındaki anlaşmazlıkları bir tarafa bırakarak SANREMO'da bir konferans toplandı. Osmanlı Devleti adına Tevfık Paşa San Remo konferansına katıldı. Ancak antlaşmanın şartlarını ağır bularak imzalamadı. Osmanlı devletine gözdağı vermek düşüncesi ile barış antlaşmasının çabuklaştırılması için 22 Haziran 1920'de Bursa-Uşak hattında Yunan taarruzu başlatıldı. Bunun üzerine Damat Ferit Paşa Osmanlı Parlamentosunun onayını bile almadan Sevr Antlaşmasını imzaladı.

Kayıt - GirişBunlari Biliyor musunuz?

Halk edebiyatında aruzun feilâtün feilâtün feilâtün fe'ilün kalıbıyla yazılan şiirlere "selis" adı verilir.
Salı, 09/30/2014 15:48
Telif Hakkı © 2014 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.