Röportaj

  • Gazetecilerin bir yeri, bir kurumu ziyaret ederek, o yerin özelliklerini, orada gördüklerini kişisel düşünceleriyle birleştirip imkânlar ölçüsünde fotoğraflarla belgeleyerek kaleme aldıkları yazılara “röportaj” denir.
  • Röportaj günümüzde medya (basın-yayın) dünyasında çokça kullanılan bir kavramdır. Bu bağlamda radyo veya televizyon habercisinin bir araştırma veya soruşturma sonucunda hazırlamış olduğu programa da “röportaj” denir.
  • Röportajda yazar kendi görüşlerini, yargılarını, yorumlarını ve izlenimlerini ortaya koyar.
  • Röportajlarda konuyla ilgili fotoğraf, belge, filmlere ve konu hakkında ilgili kişilerin konuşmalarına da yer verilir.

Röportaj

Gazetecilerin bir yeri, bir kurumu ziyaret ederek, o yerin özelliklerini, orada gördüklerini kişisel düşünceleriyle bir­leştirip fotoğraflarla belgeleyerek kaleme aldıkları yazı türüdür.

Röportaj, öğretici bir yazı türüdür. Bir olay, bir durum yerinde gezip görülerek, olayla ya da durumla ilgili değişik kişilerle konuşularak, soruşturularak yazılır. Röportaj, hem gezi yazılarının hem makalenin özelliklerini taşır. Maka­le gibi dayandığı sağlam bir düşüncesi, bir tezi vardır.

Yazar; sorunu yerinde inceleyerek, gezip görerek, halkla, mağdurla (haksızlığa uğrayan) ve yetkili kişilerle konu­şarak fotoğraf, belge, istatistik bilgiler gibi verilerle destekleyerek okuyucunun bilgisine sunar. En çok kamuoyu toplayan gazete yazısıdır.

Çok yönlü anlatım olanakları vardır. Bu yönüyle diğer düşünce yazılarından zengindir. Uzunluğu çoğu zaman ma­kaleden fazladır.

Röportajlar, sunuş biçimi bakımından gruplandırılabilir. Her şeyi, röportajı yazanın gözünden "ben" ekseni etrafında anlatan röportajlarla; anlatılan konuyu en dikkat çekici yönünden başlayarak sunan röportaj birbirinden farklıdır.

Konuları bakımından röportaj türleri şu şekilde gruplandırılır:

  • Bir bölgeyi konu alan röportajlar
  • Bir veya birkaç kişiyi konu alan röportajlar
  • Bir eşyayı konu alan röportajlar

 

Bunlari Biliyor musunuz?

İlk atasözleri kitabı Şinasi'nin "Durub-ı Emsal-i Osmaniye" adlı eseridir.
Pazartesi, 12/10/2018 04:09
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.