Kutadgu Bilig

 • Balasagunlu Yusuf Has Hacip tarafından, 1069-1070 yıllarında yazılmış ve Tabgaç Buğra Han'a sunulmuştur.
 • İslamiyet'in etkisinde yazılan ilk eser olarak bilinir.

 • Türk edebiyatında ilk siyasetname olarak bilinir.

 • Kutadgu Bilig "mutluluk veren bilgi" anlamına gelir.

 • Eser, aruz ölçüsü ve mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır.

 • Eserde 73 bölüm, 6645 beyit ve 173 dörtlük vardır.

 • Eser, İran edebiyatından "Şehname" örnek alınarak yazılmıştır; Şehname'nin aruz kalıbıyla yazılmıştır.

 • Kutadgu Bilig sembolik öğeler taşıyan bir eserdir. Eserdeki dört şahsın her biri ayrı bir kavramı sembolize eder.

 • Kün Togdı hakandır, adaleti sembolize eder; Ay Toldı onun veziridir, mutluluğu sembolize eder; Ögdülmiş vezirin oğludur, aklın sembolüdür; Odgurmış ise Ögdülmiş'in yakınıdır, yaşamın sonunu, ahireti sembolize eder.

 • Eser konuşmalarla, tartışmalarla ve karşılıklı mektuplaşmalarla geliştirilir. Yazar, kahramanları aracılığıyla öğütler vermiş; idarecilik, dilin önemi, dünya yaşamı, iyilik etmek gibi konularda düşüncelerini ortaya koymuştur.

 • Eserde o dönemdeki toplum yaşamında öne çıkan kişilerden de söz edilir.

 • Kutadgu Bilig oldukça yalın bir dille yazılmıştır; eserde çok az sayıda yabancı sözcük kullanılmıştır.

Örnek metin için tıklayınız...

Bunlari Biliyor musunuz?

Mensur şiir yazan ilk şair “Halit Ziya Uşaklıgil”dir.
Çarşamba, 04/25/2018 10:35
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.