Kutadgu Bilig

 • Balasagunlu Yusuf Has Hacip tarafından, 1069-1070 yıllarında yazılmış ve Tabgaç Buğra Han'a sunulmuştur.
 • İslamiyet'in etkisinde yazılan ilk eser olarak bilinir.

 • Türk edebiyatında ilk siyasetname olarak bilinir.

 • Kutadgu Bilig "mutluluk veren bilgi" anlamına gelir.

 • Eser, aruz ölçüsü ve mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır.

 • Eserde 73 bölüm, 6645 beyit ve 173 dörtlük vardır.

 • Eser, İran edebiyatından "Şehname" örnek alınarak yazılmıştır; Şehname'nin aruz kalıbıyla yazılmıştır.

 • Kutadgu Bilig sembolik öğeler taşıyan bir eserdir. Eserdeki dört şahsın her biri ayrı bir kavramı sembolize eder.

 • Kün Togdı hakandır, adaleti sembolize eder; Ay Toldı onun veziridir, mutluluğu sembolize eder; Ögdülmiş vezirin oğludur, aklın sembolüdür; Odgurmış ise Ögdülmiş'in yakınıdır, yaşamın sonunu, ahireti sembolize eder.

 • Eser konuşmalarla, tartışmalarla ve karşılıklı mektuplaşmalarla geliştirilir. Yazar, kahramanları aracılığıyla öğütler vermiş; idarecilik, dilin önemi, dünya yaşamı, iyilik etmek gibi konularda düşüncelerini ortaya koymuştur.

 • Eserde o dönemdeki toplum yaşamında öne çıkan kişilerden de söz edilir.

 • Kutadgu Bilig oldukça yalın bir dille yazılmıştır; eserde çok az sayıda yabancı sözcük kullanılmıştır.

Örnek metin için tıklayınız...

Bunlari Biliyor musunuz?

Divan şiirinde her beyti beytü'l gazel değerinde olan gazellere "yek avaz gazel" adı velir.(Beyitlerinin tümünün aynı ses birliği ve kalitesinde olması.)
Cumartesi, 02/24/2018 19:31
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.