-a (-e) Eki

* Ad kök ya da gövdesine getirilerek ad soylu sözcük kurulur:

  • göze (göz-e) suyun çıktığı yer, kaynak, pınar, çeşme; yama, örme;  hücre.
  • güre (gür-e) güç, kuvvet, erke; kuvvetli, dinç, sık, gür; vahşi, azgın, haşarı, çekingen, korkak; yabancı, alışmamış güre hayvan, güre kedi vb. ; bir yaşından üç yaşına kadar olan  at, kısrak; verimli olmayan toprak, mera.
  • komuta (komut-a) kumanda, askerlik işlerini ve davranışlarını yönetme.
  • öge (ög-e) anne, büyükanne; çok akıllı, yaşlı kimse.
  • sava  (sav-a) müjde, haber.
  • töre (tür-e) görenek, ahlâk, âdet, örf.
  • türe (tür-e) kanun, yasa, hukuk.
  • tüze (tüz-e) hak tanıma, adalet, adliye.
  • uca (uc-a) kuyruk sokumu, pöç; uç.
  • yalaza (yalaz-a)  yalaz,   alev.

Bunlari Biliyor musunuz?

Dünya edebiyatında ilk deneme Montaigne'in "Denemeler" adlı eseridir.
Pazar, 01/20/2019 05:43
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.