Ali Canip Yöntem

Selanik Hukuk Mektebi'ndeki eğiti­mini son sınıfta bıraktı. Gençlik yılla­rında Selanik'te çıkan Genç Kalemler (1910-12) dergisinde yazılar yazdı. Öğretmenliği seçen Ali Canip, Ça­nakkale Sultanisi edebiyat ve felsefe öğretmenliğine atandı. Milletvekilliği de yapan Ali Canip, 1967'de yaşamını yitirdi.

Edebî Kişiliği (Sanat Anlayışı)

Ali Canip Yöntem, birçok sanatçı gibi, adını, yazdığı eserlerle değil, girdiği edebî ve ilmî tartışmalarla (Yeni Lisan tartışmaları) duyurmuştur.

Genç yaşta şiire başlamış, hatta bir şiir kitabı yayımla­mış ancak şiirde ısrarcı olmamıştır. "Geçtiğim Yol" ad­lı şiir kitabı hem aruz hem de hece vezni ile yazılmış şi­irlerden oluşur. Nazik bir duyarlılığı olmasına karşın bu duyarlılığı sanata ve şiire yansıtmada pek başarılı ola­mamıştır. Hatta bu şiirlerin bir hevesle yazıldığı söyle­nebilir.

Yöntem'in, en büyük hizmeti Genç Kalemler devresin­den başlayıp ömrünün sonuna kadar sürdürdüğü Millî Edebiyat ve Yeni Lisan sevdasıdır. Yeni Lisan hareketi­ni sonuna kadar savunmuştur. Bu yüzden dönemin önemli edebiyatçılarından olan Cenap Şehabettin'le ciddi bir tartışmaya girişmiştir. Bunu "Millî Edebiyat ve Cenap Bey'le Münakaşalarım" adıyla 1918'de yayım­lar. Bunun yanında bilimsel alanda yaptığı çalışmalar, edebiyat öğretmenliği, Türk dilinin sadeleşmesi için gi­riştiği ve çoğunda da haklı çıktığı polemikler de önem­lidir.

Ali Canip Yöntem; Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp'la birlikte Millî Edebiyat ve Yeni Lisan hareketinin üç teo-risyeninden biridir.

 

Eserleri:

Şiir:

* Geçtiğim Yol

 

Düz yazı:

* Millî Edebiyat ve Cenap Bey'le Münakaşala­rım

* Epope

* Türk Edebiyatı Antolojisi

* Ömer Seyfettin-Hayatı ve Eserleri,

* Edebî Nevilerle Mesleklere Dair Ma­lumat

Sokak Feneri
 
Ölü bir camdan ağlayan korku
İnliyor serserî ve boş geceye;
Kaldırımlar bütün sükût, uyku...

Her duvar, her kovukta şimdi niye
Bir büyük göz niyâz eder, ağlar
"Bitsin artık bu gizli şüphe!" diye?

Korkarım...Saklanır heyulâlar...
Bana der: "İşte bir sahîfe oku,
Sarı gölgemde hasta kalbin var!"
Ölü bir camdan ağlayan korku...

Bunlari Biliyor musunuz?

İlk fıkra yazarı “Ahmet Rasim”dir.
Cumartesi, 06/23/2018 02:43
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.