Ahmet Paşa

15. yüzyıl divan edebiyatı şairlerindendir. (? - 1497) Edirne'de doğup Bursa'da vefat etmiştir.  1451'de genç yaşta Bursa'ya müderris, sonra da Edirne'ye kadı olmuştur. Fatih'in tahta çıkmasından sonra padişahtan saygı görmüş ve kazaskerliğe getirilmiştir. Kısa süre sonra da vezirliğe terfi ettirilen Ahmet Paşa, vezirlikten alındıktan sonra Bursa'ya gönderilmiştir. Bursa'da sancakbeyliği görevini yürütmüştür. Şeyhi ile Necati arasında yetişmiş divan şairlerinin en büyüğü olan ve döneminde üstat bilinen Ahmet Paşa, kendisinden sonra da birçok şairi etkilemiş, şiirleri imparatorluğun her tarafına yayılmıştır. Şeyhi’ye Kerem Kasidesi, Atai’ye Güneş Kasidesi, Melili’ye Gönül Murabbası nazirelerinden birkaçıdır. Şiirlerini Divan'ında toplamıştır. Gazel, şarkı ve murabbaları ile meşhur olmuştur.

 

Bunlari Biliyor musunuz?

Gazelde matladan sonra gelen beyite "redd-i matla" denir.
Pazar, 04/22/2018 23:51
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.