Oktay Rifat Horozcu

Oktay Rifat HorozcuSözcüklerle, modern ressamlar gibi dünyaya yeni bir biçim verir. Parça güzelliklerinden bütün güzelliğine geçmeye çalışır. Garipçi, bireyci, toplumcu, gerçeküstücü akımların penceresinden dünyaya mutlu bir gözle bakar. Şiir dilinde mecazlarla yüklü günlük konuşmalardan, halk söyleyişleriyle deyimlerden geniş ölçüde yararlanır. İyi şiirin, toplumu ileriye götüreceği görüşündedir. Biçimsel özelliklerinden tema ve içeriğe; açık, anlaşılır, halk tarzı mitolojilerden, soyut söyleyişlere kadar sayısız çeşitlilik gösteren şiirinde durmaksızın bir arayışın, değişimin, yeniliğin içindedir. Hep kendini yenilemeye çalışan ya da her türlü biçimi denemeye çalışan bir yazardır. Ne var ki bu çeşitlilik düş gücünden, imgelemden değil; genellikle gerçeklerden, gözlemlerden kaynaklanır. Duygu ve imgelere yönelir niteliktedir.   

Bunlari Biliyor musunuz?

Din büyüklerinin, ermişlerin başlarından geçen olayları anlatan eserlere "menkıbe" denir.
Pazar, 02/17/2019 23:27
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.