Fecr-i Ati Edebiyatında Şiir

Fecr-i Aticiler, Servet-i Fünuncularla aynı nitelikte şiirler yazmışlardır. Onlarla aynı malzemelerikullanmışlardır. Batı edebiyatını daha yakından izlemişlerdir. Bu dönem­de şiir adına Ahmet Haşim'in "Göl Saatleri", Tahsin Na­hit'in "Rûh-ı Bîkayd", Celal Sahir'in "Siyah Kitap", Meh­met Behçet'in "Erganun" adlı kitapları gösterilebilir.

Fec'r-i Âti Şiirinin Genel Özellikleri:

 • "Sanat, sanat içindir." görüşü benimsenmiştir.
 • Daha çok "tabiat ve aşk" temaları işlenmiştir.
 • Duygusal ve romantik şiirler yazılmıştır.
 • Tabiat tasvirleri gerçeklerden uzak ve sübjektiftir.
 • Genellikle aruz ölçüsü kullanılmıştır.
 • "Kulak için kafiye" anlayışı esas alınmıştır.
 • Serbest müstezat nazım türü daha da geliştirilmiştir.
 • Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
 • Sembolizm, parnasizm ve empresyonizm akımla­rından etkilenilmiştir.
 • Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü ağır, süslü bir dil kullanılmıştır.

Fecr-i Âti şiiriyle Servet-i Fünun şiirinin karşılaştırıl­ması:

 • Fecr-i Âti şiiri, gerek ölçü gerek tema gerekse duyuş ve hayal bakımından Servet-i Fünun şiirinden pek fark­lı değildir. Fecr-i Aticiler de Servet-i Fünuncular gibi, romantik ve melankolik duygular içindedirler. Hatta onlar, Servet-i Fünucuların şiirlerindeki maraziliği daha da ileri götürmüşlerdir.
 • Servet-i Fünuncular siyasal baskılar altındayken Fecr-i Aticiler görece bir özgürlük içindeydiler. Aralarındaki temel ayrılık, Fransız sembolistlerini Fecr-i Aticilerin da­ha yakından izlemeye çalışması ve bunda da bir mik­tar başarıya ulaşmasıdır. Sembolist şiirlerde görülen karamsarlık ve hassasiyet, Fecr-i Âti şiirini de oldukça etkilemiştir. Onlar, ilk kez Servet-i Fünun şiirinde uygu­lanan serbest müstezat nazım şeklini daha da serbest hâle getirerek Fransız sembolizmindeki serbest naz­ma benzetmişlerdir. Fecr-i Aticiler, dil olarak da Servet-i Fünun şairlerinden farklı bir anlayışa sahip değildir. Hatta Arapça ve Farsçadan yeni kelimeler almışlar, şi­ir dilini konuşma dilinden daha da uzaklaştırmalardır.
Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Yeni yapılan bir yapı için yazılan kasideye "dâriyye" denir.
Pazar, 02/17/2019 23:48
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.