Bunları Biliyor musunuz?
 • Guiness Rekorlar kitabına göre, devlet kütüphanelerinden en çok çalınan kitap Guiness Rekorlar kitabıymış.
 • Mary Shelly unutulmaz eseri Frankenstein'ı yazdığında 19 yaşındaymış.
 • Mark Twain'in yazdığı Tom Sawyer romanı daktiloda yazılan ilk kitapmış.
 • Virginia Woolf, kitaplarının çoğunu ayakta yazarmış.
 • Ülkemizde hâlihazırda toplam 1500'e yakın yayınevi, 6000 adet kitap satış noktası ve kitapları satışta olan 24303 yazar varmış.
 • Cemil Meriç 38 yaşındayken, yazarlığının en verimli çağında gözlerini kaybetmiş.
 • Dostoyevski, kitaplarını mum ışığında yazar ve çalışırken koyu demli çay içermiş.
 • Tolstoy zaman kaybı oluyor diye üniversite tahsilini terk etmiş.
 • Ünlü Fransız şairi Rimbaud, birlikte oturduğu yine ünlü bir şair olan Verlain'ı bastonla evire çevire dövmüş, sonra da ona uzun uzun özür mektupları yazmış.
 • Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım, Yahya Kemal'in sevgilisiymiş. Evlenmemişler, fakat beraberlikleri uzun süre devam etmiş.
 • Dünyada ilk kez resimle yazıyı birleştiren, konuşma balonları hazırlayan kişi William Hogarth'mış.
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar, kadınları kendine daha yakın bulur ve onlarla birlikte oturup sohbetler eder, danteller, örgüler örermiş.
 • Gustave Flaubert yazdığı bir sayfada aynı kelime iki kere geçerse sayfayı baştan sona yeniden yazarmış.
 • Dünyada kitap okuma oranı en yüksek olan ülke İzlanda imiş.
 • Bilmen en eski destan, Gılgamış Destanıymış.
 • Peyami Safa, sevgilisine çikolata götürebilmek için iki ceketinden birini satmış.
 • Kafka beş kez evlenmeyi denemiş fakat olmamış.
 • İlk yerli tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi'ni yazan ilklerin babası Şinasi, aynı zamanda edebiyatımızdaki ilk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan, noktalama işaretlerini ilk kullanan, ilk fabl çevirisini yapan, ilk atasözleri kitabı olan Durub-ı Emsal-i Osmaniye'yi hazırlayan kişiymiş ve "edebiyat" kelimesini de ilk kez o kullanmış...
 • Dickens uykusuzluk hastalığına yakalanmış ve sadece kuzeye döndüğünde uyuyabileceğine inanıyormuş.
 • Cervantes, Osmanlı'ya esir düştüğü dönemde Kılıç Ali Paşa camiinin yapımında çalışmış.
 • Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Lügat-it Türk bilinen ilk Türkçe sözlükmüş.
 • Bilinen ilk Türk yazar, Orhun Abideleri'nin yazarı Yollug Tigin'miş.
 • Bilmen ilk Türk şair, Arpmur Tigin'miş.
 • Meşhur Fransız şairi Baudelaire, bir hayat kadınıyla birlikte yaşıyor, onun çalışıp kazandıklarıyla geçiniyormuş.
 • Âşık Veysel ilk olarak Ahmet Kutsi Tecer tarafından halka tanıtılmış.
 • Türk masalları ilk defa yurt dışında On Altıncı Lui döneminde Fransa'da yayınlanmış.
 • Yahya Kemal "Ok" adlı şiiri dışındaki bütün şiirlerini aruz vezni ile yazmış.
 • Türk Edebiyatındaki ilk edebî tartışma Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında olmuş.
 • Türklerin kullandığı ilk alfabe 'Göktürk Alfabesi'ymiş.
 • Dünyada bilinen en uzun destan Kırgızların Manas Destanı'ymış.
 • 'Türk' adının geçtiği ilk Türkçe metin Orhun Abideleri'ymiş.
Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Halk edebiyatında gazel tarzında aruzun mefûlü mefâîlü mefâîlü teûlün kalıbıyla yazılmış şiire "kalender" denir.
Cumartesi, 02/16/2019 15:51
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.