Tiyatro ve Türk Edebiyatında Tiyatro - Sayfa 9
Makale İçeriği
Tiyatro ve Türk Edebiyatında Tiyatro
Tiyatronun Öğeleri
Tiyatro Biçimleri
Trajedi
Komedi
Dram
Müzikli Tiyatro
Modern (Çağdaş) Tiyatro
Dünya Edebiyatında Tüyatro
Türk Edebiyatında Tiyatro
Tiyatro Terimleri
Türk Edebiyatında Mizah
Tüm Sayfalar

DÜNYA EDEBİYATINDA TİYATRO 

  • Tiyatro, insanla birlikte doğmuş bir türdür.
  • Bu tür genellikle “temsil edilen eser” anlamında kullanılan Yunanca “theatron” sözcüğünden gelmektedir. Çünkü günümüzdeki anlamıyla çağdaş (modern) tiyatronun başlangıcı eski Yunan’da Bağ Bozumu Tanrısı Dionysos (Diyanizos) adına yapılan dinsel törenlere dayanmaktadır. Bu törenlerde keçi postuna bürünen insanlar koro halinde şarkılar, şiirler söyler; dans ederlerdi
  • Thespis (Tespis - bazı kaynaklarda Tepsis-) adında bir şair, MÖ. 6. yüzyılda koronun karşısına bir oyuncu (aktör) çıkararak klasik tiyatroda diyalogu başlatmıştır. Daha sonra Aiskhylos (Ayklos) ikinci oyuncuyu, Sophokles (Sofokles) ise üçüncü oyuncuyu sahneye koronun karşısına çıkarmıştır. Euripides (Öripides) de eserleriyle tiyatronun gelişmesine katkı sağlamıştır. Böylece klasik tiyatroda koro, giderek önemini yitirmiş ve modern tiyatronun temelleri atılmıştır.
  • Tiyatro, ilk insan topluluklarıyla birlikte ortaya çıkmış, antik çağlarda asıl kimliğine kavuşmaya başlamıştır.
  • Bununla birlikte “ilk tiyatro şenliği” MÖ. 534’te Atina’da düzenlenmiştir.


 

Bunlari Biliyor musunuz?

Divan şiirinde bilmeceye verilen "lugaz" denir.
Pazar, 04/22/2018 23:45
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.