Tiyatro ve Türk Edebiyatında Tiyatro
Makale İçeriği
Tiyatro ve Türk Edebiyatında Tiyatro
Tiyatronun Öğeleri
Tiyatro Biçimleri
Trajedi
Komedi
Dram
Müzikli Tiyatro
Modern (Çağdaş) Tiyatro
Dünya Edebiyatında Tüyatro
Türk Edebiyatında Tiyatro
Tiyatro Terimleri
Türk Edebiyatında Mizah
Tüm Sayfalar

Yaşanmış veya yaşanması mümkün olayların veya insan yaşamının çeşitli yönlerinin sahnede canlandırılarak oynanmasına yönelik yazılara “tiyatro” denir.

Tiyatro, dinsel törenlerden doğmuştur. Daha sonra dinden bağımsızlaşarak bir sanat haline gelmiştir.

Tiyatronun ortaya çıkışında, insanın doğa olaylarını kendi bedensel hareketleriyle simgesel olarak canlandırma çabaları yatar.

Tiyatro eserleri genellikle, sahnede oynanmak üzere yazılır, ancak oynanmak için değil de okunmak için yazılan tiyatro eserleri de vardır.

Tiyatrolarda bir öykü, sahne olarak ayrılmış yerlerde oyuncuların söz ve hareketleriyle canlandırılır.

Tiyatro eseri, seyirciye ders vermek, onu düşündürmek, onu yorum yapmaya yönlendirmek amacını taşır. Bu bakımdan pek çok sanatçı tiyatroyu okul olarak görmüş ve tiyatro aracılığıyla halkı eğitmeyi amaçlamıştır.

 

NOT: Tiyatronun diğer türlerden farkı:

“Görme” ve “işitme” öğeleri üzerine kurulan tiyatroda sözler ve davranışlar birbirini tamamlar, bir bütünlük oluşturur. Tiyatronun gözler önünde ve canlı olarak seyircilerin fiziksel duyularına hitap etmesi onu diğer yazı türlerinden ayırır. Çünkü tiyatro bu özelliğiyle diğer yazı türlerinden farklı olarak somut bir nitelik taşır. Bu yönüyle tiyatro hayata en yakın, en canlı edebî türdür. Tiyatro, diğer edebî türlerden farklı olarak resim, müzik, dekorasyon heykeltıraşlık ve mimarlık gibi güzel sanatlardan çokça yararlanır. Tiyatronun diğer farkı da seyirciye hitap etmesidir. 

Bunlari Biliyor musunuz?

Türk edebiyatındaki ilk çocuk dergisi “Mümeyyiz (1869-1870)”dir.
Çarşamba, 02/20/2019 01:34
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.