Fabl Türü ve Özellikleri
 • Kişileri genellikle hayvan, bitki ve cansız varlıklar olan, ders verir nitelikli, kısa masalımsı öykülere fabl denir.
 • "Fabl" sözcüğünün kökeni Latince "hikâye" manasına gelen "fabıla"dır. Fakat bu sözcük zamanla bir ahlâk ilkesi veya davranış kuralını anlatan kısa sembolik (simgesel) bir hikâye türünün adı olmuş
 • Bu tür hikâyelerin, kahramanları çoğunlukla hayvanlardır. Hikâye kahramanı bu hayvanlar, kendi özelliklerini korumakla birlikte insan gibi konuşurlar. Esasen "fabl" bu özelliği nedeniyle masalımsı eserler arasında yer alır.  
 • Fabllar hem nazım, hem nesir biçiminde olurlar.
 • Fablın sonunda her zaman bir ahlâk dersi (kıssadan hisse) vardır. Bu ders kısa, açık ve doğru olmalıdır ve mutlaka öykünün doğal bir neticesi gibi görülmelidir.
 • Fabllar teşhis ve intak sanatları üzerine kurulmuştur.
 • Fabllarda öğretici (didaktik) bir amaç güdülür, gündelik hayatla ilgili dersler ve öğütler verilir. Okurlar çoğu zaman verilen dersin veya öğüdün ne olduğunu anlamakta zorluk çekmezler. Çünkü bu ders veya öğüt eserin bir yerinde, çoğu defa sonunda, bir atasözü ya da özdeyiş biçiminde açıkça belirtilir. Fabllarda basit ahlâk ilkelerine değinildiği gibi insanların birçok kusurlu yönüne de dikkat çekilir.
 • Fabllerde soyut konular, olay plânıyla hem somutlaştırılarak hem de hareket kazandırılarak işlenir. Olaylar bizi güldürürken eğitir. İnsanlar arasında geçen iyi-kötü, cesur-korkak, dürüst-ikiyüzlü, gözü tok-aç gözlü... vb. çatışmalar; bu niteliklerin yakıştırıldığı hayvan kahramanlar arasında geçmiş gibi gösterilir.
 • Fabllar aracılığıyla kanaatkârlık, özveri, yardımseverlik, iyi niyet gibi olumlu davranışlar çocuğa kazandırılabilir. Özellikle 8-12 yaş grubu çocuklar fabl okumaktan ve dinlemekten büyük zevk alırlar. Kanaatkârlık, tamahkârlık, kıskançlık, paylaşımcılık gibi çocuklar tarafından anlaşılması güç kavramların somut olaylarla anlatılması sebebiyle çok önemli bir eğitim aracı olarak kabul edilmelidir.
  Kişilerin ve çocukların yakınlık duyduğu sevdiği varlıklar olduğu için fabllar, çocukların ilgisini çeker. Öykülemenin kısa oluşu da çocukların fabllara duyduğu ilginin bir başka sebebidir. Sıkmadan verilen öğütler, bu nedenle çocukların eğitiminde yararlı olur.
 • Fabllar eğlendirici ve sevimlidirler.
 • Dramatizasyona uygun oluşları anlatımlarındaki hareketliliği eyleme dönüştürmeye yardımcı olur. Böylelikle yaşayarak öğrenmeye uygundurlar.
 • Fabllar olay anlattıkları için bir başka şiiri okumaktan ya da ezberlemekten daha çok çocukların ilgisini çeker.
 • Fabllar insan belleğinde çok kolay saklanabilen ve ortaya çıkarılabilen özelliklere sahip olduğu için sözlü gelenek içinde de yaşatılabilmektedir.
 • Bütün uluslarda ortak bir nitelikte olan fabllar basit, pratik ahlâk ilkeleridir.

Fablın Öğeleri

Fablın  dört ögesi vardır: kişiler, olay, zaman, yer.

Kişiler: Fablin konusu olan olay, kişileştirilmiş en az iki hayvanın başından geçer. Bunlardan biri iyi ahlâklı bir tipi, diğeri kötü ahlâklı bir tipi canlandırır.Fabllerde ikinci derecede kişiler çok azdır, bazen yoktur. Kişi betimlemesi yoktur.Kahramanlar arasında tilki varsa biz onu kurnaz insan yerine koyarız; arslan varsa cesaretine güvenen biri yerine koyarız. Kısa olay bile bütün yönleriyle değil, yalnızca fable konu olan yönüyle tanımlanır. Derinlemesine duygu çözümlemelerine yer verilmez.Fabllerde bir de anlatıcı kişi vardır. Bu kişinin de betimlemesi yapılmaz, cinsiyeti verilmez. Anlatıcı kahramanları izler, dersini alır. Böylece dinleyen ile aynı görüşü paylaşır.

Olay: Fablın konusu insan başına gelebilecek her hangi bir olaydır. Olay,kahramanın eyleme dönüşmüş beğenme, istek, özlem, öfke, korku... gibi tutkuya dönüşmüş duygularından doğar. Fablın gövdesini bir olay oluşturur, asıl önemli olan fablın anlatılış nedenidir. Buna "ders" denir.

Yer: Tasvir yapılmaz fakat çevre çok iyi verilmelidir: Orman, göl kenarı,yol... gibi. Olayın geçtiği yer olayla birlikte değişebilir.

Zaman: Her olay gibi fabldeki olay da bir zaman diliminde geçer. Kronolojik zaman kullanılır.

Fablın Bölümleri

Fabl plânı dört bölümdür: Serim, düğüm, çözüm, öğüt.

Serim: Olayın türüne, çıkarılacak derse göre kişileştirilmiş hayvanlar ve çevre tanıtımının yapıldığı bölümdür.
 

Düğüm: Olay o çevrede verilmek istenen derse göre gelişir. Kısa ve sık konuşmalar vardır. Hemen birkaç konuşma ile olay düğümlenir
 

Çözüm: Olay beklenmedik bir sonuçla biter. Fablın en kısa bölümüdür.
 

Öğüt: Ana fikir bu bölümde öğüt niteliğinde verilir. Bu bölüm kimi zaman başta, kimi zaman sondadır. Kimi zaman da sonuç okuyucuya bırakılır.

Fabl Türünün Gelişimi

 • Batıda ve dünyada ilk fabl yazarı olarak Frikyalı Aisopos (Ezop) gösterilir. Ezop’un M.Ö. 620-650 yılları arasıda yaşadığı ve baskıcı bir yönetim yüzünden düşüncelerini küçük hayvan hikâyeleri ile anlattığı söylenmektedir. Ezop'un fablları MÖ 300 yılında derlenerek yazıya geçirilmiştir.
 • Doğuda ilk fabl örneklerine eski Hint edebiyatında MÖ 200 yıllarında Pançatantra masallarında rastlamak mümkündür. Ancak çok daha sonraki yüzyıllarda (MS 100-150) ortaya çıkan bu eserin yazarının kim olduğu ve hangi yıllar arasında yaşadığı henüz bilinmemektedir. Bu türün diğer örneği ise MS 300 yılında Beydaba tarafından meydana getirilmiştir. Beydaba, Kelile ve Dinme adlı eserini Debşelem adlı Hint hükümdarı zamanında yazmış ve ona sunmuştur.
 • La Fontaine, Ezop’un ve Beydaba’nın Latinceye çevrilmiş eserlerinden ve yine kendisinden önce yaşamış, Phaedrus, Planudes, Edmund Spenser gibi şairlerden yararlanarak Fabl türünde usta eserler meydana getirmiştir.
 • Fars edebiyatında 8.-14 yüzyılda yaşamış ve toplumsal eleştirileriyle ilgili eserler kaleme almış olan ünlü mizahçı Ubeyd-i Zakanî ve 11/16. yüzyılda hayatını sürdürmüş olan Muhammed Bakîr Meclisî’nin Fare ile Kedi (Muş u Gurbe) adlı eserleri vardır.
 • Sadî’nin Gülistan ve Bostan adlı eserlerinde hayvan hikâyelerini anlatan bir çok örnek mevcuttur.
 • James Thurber ve İngiliz George Orwell çağdaş fabl yazarlarıdır.

 

Türk Edebiyatında Fabl

 • Türkçedeki ilk örneği Harname'dir.
 • Ahmet Mithat, Kıssadan Hisse adlı eserini ahlakî gaye güderek yazmıştır. Bu eserde yazar, Ezop’tan, La Fontaine’den yapmış olduğu çevirilere ve kendi yazmış olduğu fabllere yer vermiştir
 • Recaîzade Mahmut Ekrem, La Fontaine’den Horoz ile Tilki, Kurbağa ile Öküz, Karga ile Tilki, Meşe ile Saz, Ağustos Böceği ile Karınca gibi bir çok çeviriler yaparak bu alanda Türk Edebiyatına katkıda bulunuştur
 • Ali Ulvi Elöve Çocuklarımıza Neşideler, adlı şiir kitabında La Fontaine, Victor Hugo, Lamartine’den yaptığı çevirilerin yanında, yine bunlardan esinlenerek yazdığı fabl türü şiirlere de yer vermiştir.
 • Nabizade Nazım’ın Bir Sansar ile Horoz ve Tavuk adlı eseri vardır
 • Tarık Dursun K.’nın fabl üzerine bir çok eseri mevcuttur. La Fontaine, Ezop ve Krilov’dan çeviriler yaparak yayınlayan yazar, hayvanlarla ilgili bir çok hikâye de yazmıştır.
 • Nurullah Ataç, Orhan Veli Kanık, Ömer Rıza Doğrul, Kemal Demiray, M. Fuat Köprülü, Vasfi Mahir Kocatürk, Siracettin Hasırcıklıoğlu, Sebahattin Eyüboğlu fabl türü ile ilgilenmiş çeviri yapmış, araştırmalarda bulunmuşlardır.
Yorumlar (47)Add Comment
0
...
yazar reyhiş, Ekim 09, 2011
Teşekkürler, çok yardımcı oldunuzsmilies/smiley.gifsmilies/wink.gif
0
...
yazar sametçelik, Şubat 17, 2011
Yazan kişiden Allah razı olsun... Sayenizde ortalamam beş geldismilies/grin.gif
0
...
yazar dirtymask, Şubat 11, 2011
Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Çok işime yaradısmilies/cool.gif
0
...
yazar simo, Aralık 03, 2010
Beğendim, güzelmiş. Bana yardım etti.
..., Düşük skorlu yorum [Göster]
0
...
yazar >>>, Kasım 13, 2010
Çok teşekkür ederim smilies/smiley.gif Elinize sağlık.
..., Düşük skorlu yorum [Göster]
0
...
yazar m7, Ekim 19, 2010
Çok teşekkürler. Sağ olun :d
0
...
yazar yücel maraz, Ekim 14, 2010
Çok mu çok güzel olmuş. Bizim hoco da burdan yararlanıyor smilies/grin.gif Hiç belli etmiyor ama kendim hazırladım diyor smilies/grin.gif
..., Düşük skorlu yorum [Göster]
..., Düşük skorlu yorum [Göster]
..., Düşük skorlu yorum [Göster]
..., Düşük skorlu yorum [Göster]
0
...
yazar bilinmiyor., Mart 17, 2010
Bana fabl örnekleri gerekiyordu. Hiçbir işime yaramadı ama yine de sağ olun...smilies/cry.gif
..., Düşük skorlu yorum [Göster]
0
...
yazar ece buse, Mart 08, 2010
Bence güzel olmuş. İşime yaradı. Sağ olun...
0
...
yazar ismsizzz, Mart 07, 2010
Yaa ben bilinmedik bir fabl istiyordum ama burda saçma sapan şeyler var. İşime yaramadı ama yine sağ olunsmilies/angry.gif
0
...
yazar baharrr, Mart 03, 2010
Konu çok iyi toparlanmışsmilies/smiley.gif
..., Düşük skorlu yorum [Göster]
0
...
yazar kawasaki, Mart 01, 2010
Benim işime ve arkadaşlarımın işine çok yaradı. Çok teşekkür ederimsmilies/cheesy.gif
0
...
yazar bikem, Mart 01, 2010
Teşekkür ederim paylaşmanız içinsmilies/wink.gifsmilies/cheesy.gif
0
...
yazar avesta, Şubat 26, 2010
smilies/smiley.gifÇok işimize yaradı.
..., Düşük skorlu yorum [Göster]
0
...
yazar hayat zor, Şubat 22, 2010
Ben de beğendim. Bu kadar emeğe helal olsunsmilies/grin.gif
0
...
yazar n-ni--me, Şubat 22, 2010
Çok güzel bir site. Ödevime yardımcı olduğunuz için teşekkürlersmilies/kiss.gif
0
...
yazar beafninime, Şubat 22, 2010
Ödevime yardım ettiğiniz için teşekkürlersmilies/smiley.gif
0
...
yazar ..., Şubat 15, 2010
Çok teşekkürler yaa.. Baya işime yaradı. Kim hazırladıysa çok teşekkür ediyorum onasmilies/cheesy.gif
0
...
yazar fatih:=), Şubat 15, 2010
Sağ olun, ödevim vardı, onu da yaptımsmilies/grin.gif
0
...
yazar ................, Şubat 15, 2010
Çok sağ olun... Bunu başka hiç bir yerde bulamadım. Burada buldum.
0
...
yazar songül göktaş izmirden, Şubat 13, 2010
Allah hepinizden razı olsun. İşime çok yaradı ama biraz daha kısa olabilirdi...smilies/wink.gif
0
...
yazar oguzahn, Şubat 11, 2010
smilies/cheesy.gif ÇOK TEŞEKKÜRLER YAPANLARA... İŞİME ÇOK YARADI.
0
...
yazar nahide, Şubat 09, 2010
smilies/smiley.gifsmilies/wink.gifÖdevime yardımcı olduğunuz için size çok teşekkür ederimsmilies/smiley.gif
..., Düşük skorlu yorum [Göster]
0
...
yazar şeri, Ocak 06, 2010
Ayyy işime çok yaradı. Amaann bizim Türkçeçi de bir sürü ödev veriyor. Sinir gidiyorumm. Bir de çok aksi... Sizin sayenizde azarlanmıyacam. Teşekkürler...
0
...
yazar kübra tpl, Aralık 08, 2009
Gerçekden çok güzel bi çalışma olmuş. Ellerinize sağlık. Çok işime yaradısmilies/wink.gif
..., Düşük skorlu yorum [Göster]
0
...
yazar aaaaaaa, Aralık 03, 2009
Gerçekten çok güzel olmuş. Teşekkür ederim
0
...
yazar çok bilmiş, Aralık 01, 2009
Bence yazarın eserlerini daha çok gösterebilirsiniz.
0
...
yazar msy80, Aralık 01, 2009
Allah sizden razı olsun...
0
...
yazar beautiful girl, Kasım 23, 2009
EVET BENCE DE ÇOK GÜZEL OLMUŞ, ELİNİZE SAĞLIK TEŞEKKÜR EDERİMsmilies/tongue.gif
0
...
yazar yazar, Kasım 16, 2009
Gerçekten sağ olun çok güzel bi çalışma olmuş yazılıda da çıkıcaktısmilies/wink.gif
0
...
yazar sümis, Kasım 12, 2009
Elinize sağlık konuyu iyi toparlamışsınız..smilies/smiley.gif
0
...
yazar mause, Kasım 05, 2009
Aynen yazılıda çıkacak. cok yardımı dokundu teşekürler..smilies/smiley.gif
Administrator
...
yazar Administrator, Kasım 04, 2009
Teşekkürler, yazılıda başarılar smilies/wink.gif
0
...
yazar Derbeder, Kasım 04, 2009
Öok sağolun sağolun yazılıda çıkacak bunlar o yüzden araştırıyordum böyle kısaca ve güzel yazdıgınız için böylesini bulmak gerçekten zor...
0
...
yazar Derbeder, Kasım 04, 2009
ALLAH razı olsun elinize sağlık çok güzel olmuş
0
...
yazar /ayşe/, Kasım 02, 2009
Teşekkür ederim paylaşımınız icinsmilies/smiley.gif

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 
oges

Kayıt - GirişBunlari Biliyor musunuz?

Rubainin diğer adına "terane" denir.
Pazartesi, 04/21/2014 09:01
Telif Hakkı © 2014 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.