Birden Çok Dörtlükle Yazılanlar
1-  MURABBA Dört dizelik kıtalardan oluşur. Murabbanın uyak düzeni şöyledir: aaaa, bbba, ccca... Eğer bendin son dizesi aynen tekrarlanırsa buna murabba-i mütekerrir denir. Bent sayısı 3-6 arasında değişir. Felsefi konular ve aşk konusu işlenir.
 
Bentlerle Kurulan Nazım Biçimleri
Terkib-i Bent Bentlerle kurulan bir nazım biçimidir. Kafiyeleri başka başka olan birkaç bentten meydana gelen, her bendin sonunda aynı kafiyeden bir beyit bulunan şiirlerdir. Bent, sayısı 5–15 arasında değişir. Bentleri bağlayan beyte bendiye veya vasıta denir. Terkib-i bentte vasıta beyti her beytin sonunda değişir ve vasıta beyti…
 
13. ve 14. Yüzyıl Türk Edebiyatı
Göktürk, Uygur, Karahanlı yazı dilleri Eski Türkçe içinde yer alır. Bunların örneklerini İslamiyet’ten Önceki Türk Edebiyatında ve Geçiş Dönemi diye adlandırdığımız 11. ve 12. Yüzyıl Türk edebiyatında görmüştük. Türk yazı dili 13. yüzyılda biri Batı Türkçesi, diğeri Kuzey-Doğu Türkçesi olmak üzere ikiye ayrıldı. Batı Türkçesi içinde zamanla Anadolu…
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Son >>

Sayfa 2 / 4

Bunlari Biliyor musunuz?

Halk edebiyatında gazel tarzında aruzun mefûlü mefâîlü mefâîlü teûlün kalıbıyla yazılmış şiire "kalender" denir.
Çarşamba, 02/20/2019 01:39
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.