Bentlerle Kurulan Nazım Biçimleri

Terkib-i Bent

 • Bentlerle kurulan bir nazım biçimidir.
 • Kafiyeleri başka başka olan birkaç bentten meydana gelen, her bendin sonunda aynı kafiyeden bir beyit bulunan şiirlerdir.
 • Bent, sayısı 5–15 arasında değişir. Bentleri bağlayan beyte bendiye veya vasıta denir. Terkib-i bentte vasıta beyti her beytin sonunda değişir ve vasıta beyti mutlaka kendi içinde uyaklı olur.
 • Gazel gibi kafiyelenir: (aa, ba, ca, da...)
 • Terkib-i bentlerde toplumun bozuk yönleri, dalkavukluklar, idarecilerin kötü davranışları, riyakârlıklar, felsefî görüşler, talihten ve hayattan şikâyetler, toplumsal yergi niteliğinde eleştirilere yer verilmiştir.
 • Terkib-i bentin bizde en ünlü şairleri Bağdatlı Ruhî ve Ziya Paşa'dır.


 

Terci-i Bent

 • Biçim bakımından terkib-i bende benzer; ancak vasıta beyti her bendin sonunda değişmez ve aynen tekrarlanır.
 • Gazel tarzında ve aynı vezinde çok defa beş on beyitli bentlerden meydana gelir.
 • Terci-i bendin kafiyeleniş şekli terkib-i bentte olduğu gibidir.
 • Terci-i bentlerde çoğunlukla Allah'ın varlığı ve kudreti, kâinatın sonsuzluğu, insanın bu kudret ve sonsuzluk karşısındaki durumu ve hayattaki zıtlıklar gibi konular işlenir.
 • Biçim ve uyak yönüyle terkib-i bende benzer.
Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Tanıtım

lys-edebiyat-testleri-2

Bunlari Biliyor musunuz?

Halk edebiyatında hecenin 4+4 kalıbı ya da aruzun müfteilün müfteilün kalıbıyla yazılmış biçim düzeni koşma olan şiirlere "satranç" adı verilir.
Pazar, 02/14/2016 05:42
Telif Hakkı © 2016 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.