Bentlerle Kurulan Nazım Biçimleri

Terkib-i Bent

 • Bentlerle kurulan bir nazım biçimidir.
 • Kafiyeleri başka başka olan birkaç bentten meydana gelen, her bendin sonunda aynı kafiyeden bir beyit bulunan şiirlerdir.
 • Bent, sayısı 5–15 arasında değişir. Bentleri bağlayan beyte bendiye veya vasıta denir. Terkib-i bentte vasıta beyti her beytin sonunda değişir ve vasıta beyti mutlaka kendi içinde uyaklı olur.
 • Gazel gibi kafiyelenir: (aa, ba, ca, da...)
 • Terkib-i bentlerde toplumun bozuk yönleri, dalkavukluklar, idarecilerin kötü davranışları, riyakârlıklar, felsefî görüşler, talihten ve hayattan şikâyetler, toplumsal yergi niteliğinde eleştirilere yer verilmiştir.
 • Terkib-i bentin bizde en ünlü şairleri Bağdatlı Ruhî ve Ziya Paşa'dır.


 

Terci-i Bent

 • Biçim bakımından terkib-i bende benzer; ancak vasıta beyti her bendin sonunda değişmez ve aynen tekrarlanır.
 • Gazel tarzında ve aynı vezinde çok defa beş on beyitli bentlerden meydana gelir.
 • Terci-i bendin kafiyeleniş şekli terkib-i bentte olduğu gibidir.
 • Terci-i bentlerde çoğunlukla Allah'ın varlığı ve kudreti, kâinatın sonsuzluğu, insanın bu kudret ve sonsuzluk karşısındaki durumu ve hayattaki zıtlıklar gibi konular işlenir.
 • Biçim ve uyak yönüyle terkib-i bende benzer.
Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil, vezin, kafiye ve redifle yazılan şiire "naziere" denir. Alay ve şaka yollu yazılmış nazirelere tezhil veya hezl denir.
Cuma, 11/17/2017 19:17
Telif Hakkı © 2017 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.