Bentlerle Kurulan Nazım Biçimleri

Terkib-i Bent

 • Bentlerle kurulan bir nazım biçimidir.
 • Kafiyeleri başka başka olan birkaç bentten meydana gelen, her bendin sonunda aynı kafiyeden bir beyit bulunan şiirlerdir.
 • Bent, sayısı 5–15 arasında değişir. Bentleri bağlayan beyte bendiye veya vasıta denir. Terkib-i bentte vasıta beyti her beytin sonunda değişir ve vasıta beyti mutlaka kendi içinde uyaklı olur.
 • Gazel gibi kafiyelenir: (aa, ba, ca, da...)
 • Terkib-i bentlerde toplumun bozuk yönleri, dalkavukluklar, idarecilerin kötü davranışları, riyakârlıklar, felsefî görüşler, talihten ve hayattan şikâyetler, toplumsal yergi niteliğinde eleştirilere yer verilmiştir.
 • Terkib-i bentin bizde en ünlü şairleri Bağdatlı Ruhî ve Ziya Paşa'dır.


 

Terci-i Bent

 • Biçim bakımından terkib-i bende benzer; ancak vasıta beyti her bendin sonunda değişmez ve aynen tekrarlanır.
 • Gazel tarzında ve aynı vezinde çok defa beş on beyitli bentlerden meydana gelir.
 • Terci-i bendin kafiyeleniş şekli terkib-i bentte olduğu gibidir.
 • Terci-i bentlerde çoğunlukla Allah'ın varlığı ve kudreti, kâinatın sonsuzluğu, insanın bu kudret ve sonsuzluk karşısındaki durumu ve hayattaki zıtlıklar gibi konular işlenir.
 • Biçim ve uyak yönüyle terkib-i bende benzer.
Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Edebi bildiri ile yayın hayatına giren ilk edebiyat topluluğu “Fecri Ati”dir.
Pazar, 02/17/2019 23:26
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.