Toplumcu ve Gerçekçi Anlayışla Yazılan Öykü ve Romanlar

Toplumcu Gerçekçi Anlayışla yazılan öykü ve romanların özellikleri:

  • 1930'lu yıllardan itibaren köylüden, işçiden, dar gelirliden söz edilmeye başla­nır.
  • Bu durum, gelişme ihtiyacı ve isteğinin yanında, ideolojik kaynaklıdır.
  • Toplumcu gerçekçiler, toplumdaki düzensizlik ve çatışmalar ile köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları üzerinde yoğunlaşırlar; eserlerini ağa-köylü, öğretmen-imam, halk-yönetici, zengin-fakir, güçlü-güçsüz, aydın-cahil gibi belirgin farklılıklar üzerine kurarlar.
  • Eserlerinde, Anadolu coğrafyası ve insanı konu edilir, büyük şehirlere göçün or­taya çıkardığı problemler üzerinde durulur.
  • Olaylar ve kişiler, bir düşünceyi doğrulamak veya haklı göstermek üzere dü­zenlenip anlatılır.
  • Eserler, okuryazarlığı olan halkın kolaylıkla okuyup anlayabileceği bir dil ve an­latım özelliğine sahiptir.
  • Yazarlar, okuyucuyu kendi düşünceleri doğrultusunda yönlendirmek isterler. Sanat eseri, belli görüşleri ifade etmek için araç olarak kullanılır.
  • Halkı aydınlatmak düşüncesi ile bazı yazarlar, bazı bölgeleri özellikle konu ola­rak seçerler.
  • Bu anlayışla yazan yazarlardan başlıcaları şunlardır: Sadri Ertem, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Kemal Tahir, Fakir Baykurt vb.dir.
Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Düğün törenlerini anlatan kasidelere "suriye" adı verilir.
Çarşamba, 02/20/2019 01:55
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.