Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler
 • Psikoloji ve psikiyatrideki gelişmelerden yararlanılarak insana özgü gerçeklik ifade edilmeye çalışılır.
 • Olay örgüsü, insana özgü bir gerçekliği ifade etmek üzere düzenlenir.
 • Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar, insan gerçekliğini farklı yönlerden an­latma gayreti içine girmişlerdir.
 • Olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin iç dünyası anlatılır.
 • Dil ve anlatım bakımından seçkinci, mükemmeliyetçi bir anlayış hâkimdir.
 • Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar, zaman, psikolojik sorunlar, hastalık, bi­reysel bunalım, Doğu-Batı sorunsalı, kaçış, geçmiş-şimdi, birey-toplum, değer yargıları, korku gibi bireysel konuları ele alırlar.
 • Bu anlayışla yazan yazarlar, gerçeğin insanlar tarafından farklı şekillerde algı­lanacağı düşüncesinden hareket ederler.
 • Romanların bir kısmında romanın gelişim çizgisi dıştan içe, yani eşya ve olay­lardan kişilerin iç dünyasına yönelmek biçimindedir.
 • Yazarlar, kişilerindeki değişimi maddi plandan, çerçeveden, manevi plana doğ­ru çizerler.
 • Bu anlayışla yazan yazarlar Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdülhak Şinasi Hisar, Tarık Buğra, Samiha Ayverdi, Mustafa Kutlu gibi yazarlardır.
 • Uygarlığın eski dönemlerinden, yaşadığımız za­mana kadar yaratılan yapıtların hemen hiçbirisi, yalnız sanat olsun diye meydana getirilmiş değil­dir. Çünkü hiçbir sanatçı toplumun bünyesinden, özellikle bağlı olduğu sınıfın psikolojisinden uzaklaşamamıştır. Bugüne kadar meydana geti­rilmiş ölmez yapıtların insanlar için belirli bir işle­vi olmuştur. Bu başarı, yaşadığı toplumla bağı ol­mayan, sıradan bir İşlev değil, duyan ve düşü­nen insanların amaçlarının ürünüdür.
Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Siyasi görevle gönderilen elçilerin gittikleri yerlerle ilgili yazdıkları eserlere "sefaretname" denir. İlk örneği Kara Mehmet Çelebi'nin Viyana Sefaretnamesi(l655) En tanınmışı 28 Çelebi Mehmet'in Paris Sefaretnamesi'dir.
Cumartesi, 06/24/2017 19:21
Telif Hakkı © 2017 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.