Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler
 • Psikoloji ve psikiyatrideki gelişmelerden yararlanılarak insana özgü gerçeklik ifade edilmeye çalışılır.
 • Olay örgüsü, insana özgü bir gerçekliği ifade etmek üzere düzenlenir.
 • Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar, insan gerçekliğini farklı yönlerden an­latma gayreti içine girmişlerdir.
 • Olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin iç dünyası anlatılır.
 • Dil ve anlatım bakımından seçkinci, mükemmeliyetçi bir anlayış hâkimdir.
 • Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar, zaman, psikolojik sorunlar, hastalık, bi­reysel bunalım, Doğu-Batı sorunsalı, kaçış, geçmiş-şimdi, birey-toplum, değer yargıları, korku gibi bireysel konuları ele alırlar.
 • Bu anlayışla yazan yazarlar, gerçeğin insanlar tarafından farklı şekillerde algı­lanacağı düşüncesinden hareket ederler.
 • Romanların bir kısmında romanın gelişim çizgisi dıştan içe, yani eşya ve olay­lardan kişilerin iç dünyasına yönelmek biçimindedir.
 • Yazarlar, kişilerindeki değişimi maddi plandan, çerçeveden, manevi plana doğ­ru çizerler.
 • Bu anlayışla yazan yazarlar Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdülhak Şinasi Hisar, Tarık Buğra, Samiha Ayverdi, Mustafa Kutlu gibi yazarlardır.
 • Uygarlığın eski dönemlerinden, yaşadığımız za­mana kadar yaratılan yapıtların hemen hiçbirisi, yalnız sanat olsun diye meydana getirilmiş değil­dir. Çünkü hiçbir sanatçı toplumun bünyesinden, özellikle bağlı olduğu sınıfın psikolojisinden uzaklaşamamıştır. Bugüne kadar meydana geti­rilmiş ölmez yapıtların insanlar için belirli bir işle­vi olmuştur. Bu başarı, yaşadığı toplumla bağı ol­mayan, sıradan bir İşlev değil, duyan ve düşü­nen insanların amaçlarının ürünüdür.
Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Güldürü öğeleri bulunan anı-fıkra nitelikleri taşıyan eserlere "letaifname" adı verilir.
Çarşamba, 02/20/2019 00:27
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.