Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler
  • Psikoloji ve psikiyatrideki gelişmelerden yararlanılarak insana özgü gerçeklik ifade edilmeye çalışılır.
  • Olay örgüsü, insana özgü bir gerçekliği ifade etmek üzere düzenlenir.
  • Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar, insan gerçekliğini farklı yönlerden an­latma gayreti içine girmişlerdir.
  • Olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin iç dünyası anlatılır.
  • Dil ve anlatım bakımından seçkinci, mükemmeliyetçi bir anlayış hâkimdir.
  • Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar, zaman, psikolojik sorunlar, hastalık, bi­reysel bunalım, Doğu-Batı sorunsalı, kaçış, geçmiş-şimdi, birey-toplum, değer yargıları, korku gibi bireysel konuları ele alırlar.
  • Bu anlayışla yazan yazarlar, gerçeğin insanlar tarafından farklı şekillerde algı­lanacağı düşüncesinden hareket ederler.
  • Romanların bir kısmında romanın gelişim çizgisi dıştan içe, yani eşya ve olay­lardan kişilerin iç dünyasına yönelmek biçimindedir.
  • Yazarlar, kişilerindeki değişimi maddi plandan, çerçeveden, manevi plana doğ­ru çizerler.
  • Bu anlayışla yazan yazarlar Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdülhak Şinasi Hisar, Tarık Buğra, Samiha Ayverdi, Mustafa Kutlu gibi yazarlardır.
  • Uygarlığın eski dönemlerinden, yaşadığımız za­mana kadar yaratılan yapıtların hemen hiçbirisi, yalnız sanat olsun diye meydana getirilmiş değil­dir. Çünkü hiçbir sanatçı toplumun bünyesinden, özellikle bağlı olduğu sınıfın psikolojisinden uzaklaşamamıştır. Bugüne kadar meydana geti­rilmiş ölmez yapıtların insanlar için belirli bir işle­vi olmuştur. Bu başarı, yaşadığı toplumla bağı ol­mayan, sıradan bir İşlev değil, duyan ve düşü­nen insanların amaçlarının ürünüdür.
Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Tanıtım

8-sinif-teog

Kayıt - GirişBunlari Biliyor musunuz?

Serbest vezni kullanan ilk sanatçı “Nazım Hikmet”tir.
Cumartesi, 10/25/2014 18:41
Telif Hakkı © 2014 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.