Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası - 1 (Konu Testi)

1- Türkiye'de dağlara oranla daha geniş yer kaplayan ova ve platoların yükseklerde bulunmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)  III. zamanın sonunda peneplen halinde iken IV. zaman başında toptan yükselmesi
B)  Genç ve yüksek olan Alp-Himalaya sisteminin uzandığı alan üzerinde bulunması
C)  Durgunluk devresi olan II. zamanda yüksekliklerin meydana gelmesi.
D)  IV. zamanın başında faaliyet halindeki volkan lavlarının yayılarak geniş düzlükler meydana getirmesi
E)  İç Anadolu Bölgesi'ndeki büyük göllerin, iklim değişikliği ile kuruyarak düz alanlar haline gelmesi

2- Deniz seviyesinden oldukça yüksek bir ülke olmasına rağmen Türkiye'de düzlüklerin çok yer kaplamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Akarsuların çok fazla aşındırma yapmış olması
B)  Akarsularm çok alüvyon biriktirmiş olması
C)  Lavların çukurlukları doldurmuş olması
D) Aşındırma sonunda deniz seviyesine yaklaşan düzlüklerin yeniden yükselmiş olması
E)  Kapalı havzaların geniş yer tutması

3- Bolu,Bursa, Kütahya, Denizli yörelerinde kaplıca şifalı suların bulunması bu yörelerin hangi bakımdan benzer olduğuna kanıt gösterilebilir?

A)  Yağış düzeni
B)  Engebelik
C)  Yer yapısı
D)  Maden yatakları
E)  Toprak türü

4- Akarsulardan

I.   Ulaşım
II.  Turizm
III. Enerji Üretimi
IV. Sulama ve kullanma suyu sağlama alanlarından yararlanılabilir.

Türkiye'deki akarsulardan bu alanların en çok hangilerinde yararlanılmaktadır?

A) I ve II                                       B) I ve III
C) IveIV                                        D) IIve III
E) III ve IV

 

5- Çok kısa bir süre içinde birdenbire kabararak coşkun bir şekilde akan, sonra kuruyacak duruma gelen akarsulara "sel rejimli akarsular" denir.

Bölgelerin yağış rejimi göz önüne alındığı, sel rejimli akarsuların daha çok hangi bölgede görülmesi beklenir?

A)  İç Anadolu Bölgesi'nde
B)  Marmara Bölgesi'nde
C)  Ege Bölgesi'nde
D) Karadeniz Bölgesi'nde
E)  Doğu Anadolu Bölgesi'nde

 

6- "Türkiye'de akarsular, sanayide akıttıkları toplam su miktarı bakımından fazla zengin sayılmaz. Ancak enerji potansiyeli bakımından oldukça zengindir."

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?

A)  Akarsu yataklarında eğimin fazla olduğuna
B)  Akarsu havzalarının geniş olduğuna
C)  Akarsuların kar suyuyla beslendiğine
D)  Akarsu   rejimlerinin   düzensizliğine
E)  Akarsuların sık sık yatak değiştirdiğine

 

7- Türkiye'de Van gölü çevresinde ve Konya Ovası'nda olduğu gibi suları denize ulaşamayan kapalı havzalar vardır.

Bu tür havzaların oluşması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A)  Denizden uzak olma
B)  Eğim fazlalığı
C)  Yağış düzeni
D)  Yerşekillerinin oluşumu
E)  Coğrafi konum

 

8- Bir akarsudan sulama amacı ile yılın ancak belli bir kesiminde yararlanabiliyorsa, bu durum akarsuyun öncelikle hangi özelliği ile ilgili olabilir?

A) Rejimiyle                             B) Akımıyla
C) Hızıyla                                 D) Eğimiyle
E) Yüküyle

 

9- "Yaz aylarında akarsularımızın debilerindeki azalma, tarımda sulama için gerekli suyu sağlamayı güçleştirir."

Bu durumda, tarımda üretimin artması aşağıdakilerin hangisine bağlıdır?

A)   Baraj sayısının çoğaltılması
B)  Tarım alanlarının daraltılmasına
C)  Tarımsal   nüfus   yoğunluğunun azaltılmasına
D)  Tarımsal faaliyetlerin yağışlı bölgelere kaydırılmasına
E)  Tarım alanlarının otlak haline getirilmesine

 

10- Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde akarsuların en çok al-çaldıkları dönem kış ortalarına rastlar.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

A)  Yağış biçimiyle
B)  Yağış miktarıyla
C)  Yağış düzeniyle
D)  Akarsuların uzunluğuyla
E)  Akarsu yataklarının eğimiyle

 

11- Aşağıdakilerden hangisi, Batı Anadolu akarsularının çok lığ (alüvyon) taşıdıklarına en güçlü kanıttır?

A)  Sık sık taşarak çevrelerindeki ovaları çamur gölü haline getirmeleri
B)  Kaynaklarıyla ağızları arasında yükselti farkının fazlalığı
C)  Geniş büklümler (menderesler) yaparak akmaları
D)  Bitki örtüsünden yoksun dağlık yörelerden kaynaklanmaları
E)  Denize döküldükleri yerlerde geniş deltalar oluşturmaları

 

12- Aşağıdakilerden hangisi, akarsuların aşındırma yoluyla oluşturduğu yer şekillerinden biridir?

A) Yahyar                                         B) Delta
C) Vadi                                             D) Ova
E) Haliç

 

13- Aşağıdakilerden hangisi, akarsuların biriktirme yoluyla oluşturduğu yerşekillerinden biridir?

A) Mağara                                           B) Plato
C) Vadi                                               D) Peribacası
E) Ova

14- Bir akarsu vadisinde menderesler oluşması neye bağlıdır?

A)  Yatak eğiminin az olmasına
B)  Yatağın sert kayaçlardan oluşmasına
C)  Akarsu hızının artmasına
D)  Akarsu havzasının geniş olmasına
E)  Vadi yamaçlarının dik olmasına

15- Bir akarsuda mendereslerin artması,aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?

A)  Uzunluğunun arttığının
B)  Hızının azaldığının
C)  Yatak eğiminin azalmasının
D)  Aşındırma gücünün azaldığının
E)  Debisinin arttığının

16- Akarsu vadisinde, yatak eğiminin az olduğu yerlerde, aşağıdaki yer şekillerinin hangisinin oluşması beklenir?

A) Peneplen                                        B) Büklüm
C) Seki                                                D) Kırgıbayır
E) Peribacaları

CEVAP ANAHTARI: 1-E     2-D     3-C     4-E     5-A     6-A     7-D     8-A     9-A     10-A     11-E     12-C     13-E     14-A     15-E     16-B

www.edebiyatforum.com
Yorumlar (1)Add Comment
0
...
yazar Resul KILINCARSLAN, Eylül 02, 2014
Güzel paylaşım, çok teşekkürler smilies/wink.gif

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Sebk-i Hindi tarzının temsilcisi “Naili”dir.
Pazartesi, 01/21/2019 16:03
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.