Fiiller - Eylemler (8. Sınıf)

İş, oluş, hareket bildiren sözcüklere fiil (eylem) denir. Fiiller, varlıkların yaptığı işleri, oluşları ya da kılışları zamana ve kişiye bağlayarak anlatan kelimelerdir.

bilmek, görmek, anlatmak, yürümek, sormak, tanı­mak, yazmak...

Yağmur sabaha kadar yağdı.

İyi davranmıyor çocuklarına.

Yüksekçe bir duvardan atladı.

Bizi ne anlar, ne dinlerdi.

Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler iş, oluş ve hareket bildirdiklerinden eylemdir.

Türkçede kimi eylemler oluş bildirir, kimi eylemler durum bildirir, kimi eylemler de kılış bildirir.

Oluş Bildiren Eylemler

Oluş bildiren eylemlerde bir durumdan başka bir duruma geçiş söz konusudur. Çoğunlukla da bu geçiş gözle takip edilemez.

sararmak, yeşermek, çürümek, büyümek, iyi­leşmek...

Durum Bildiren Eylemler

Durum bildiren eylem bir nesneye yönelik olmayan, bir durumdan başka bir duruma geçişin söz konusu olmadığı fiillerdir.

bakmak, üşümek, başlamak, ağlamak, durmak...

Kılış Bildiren Eylemler

Bu tür eylemler bir nesneye, varlığa yöneliktir.

okumak, bilmek, unutmak, temizlemek, görmek...

Örnek Soru:

Aşağıdakilerin hangisindeki eylemler, sırasıyla "durum", "oluş" ve "kılış" bildirmektedir?

A) Gitmek - uzamak - yıkamak

B) Sormak - gülmek - tanımak

C) Batmak - ekşimek - varmak

D) Vermek - ütülemek - üzülmek

Cevap: A

Fiillerde Kişi (Şahıs)

Fiildeki işi, oluşu gerçekleştiren varlığa kişi denir.

Fiillerde kişi, eylemin sonuna eklenen eklerle göste­rilir.

I. Tip

II. Tip

III. Tip

I. Tekil Kişi Ekleri

-im

-m

-

II. Tekil Kişi Ekleri

-sin

-n

-

III. Tekil Kişi Ekleri

-

-

-sin

I. Çoğul Kişi Ekleri

-iz, -lim

-k

-

II. Çoğul Kişi Ekleri

-siniz

-niz

-im, iniz

III. Çoğul Kişi Ekleri

-ler

-ler

-sinler

1. Tip kişi ekleri:

* okuyor - um

* okuyor - uz

* okuyor - sun

* okuyor - sunuz

* okuyor -

* okuyor - lar