Paragraf Konu Testi - 3

1.I. Sevgi, bir havai fişeğe benzer.

II. O çeşit çeşit renkleri de herkes görsün.

III. Bırakın yüreğinizdeki havai fişekler göklere yükselsin, orada patlayarak bin bir renkte yere in­sin.

IV.  içimizdeki en büyük güzellik sevgidir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden bir pa­ragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

A) I-II-III-IV                   B) II-IV-III-I

C) IV-I-III-II                   D) III-II-IV-I

 

2. İnsanoğlunun düşünme, tasarlama, düş kurma ve anlatma gibi yetilerinin tümü dilin toprağında boy atıp gelişmiştir. Bunun için de bilginler, dü­şünürler: "İnsanı insan kılan yanı onun dilidir." demişler; uygarlığın doğmasını, gelişmesini de buna bağlamışlardır.

Bu paragrafın konusu, aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) İnsanın temel özelliği

B) Dilin önemi

C) Uygarlığın gelişimi

D) Dil - uygarlık ilişkisi

 

3. İnsanların asgari ihtiyaçlarını çok zor şartlarda elde ettiği bir ortamda doğal olarak, kimsenin sanatın peşinden koşması beklenemez. Böyle bir toplum­da, insanlar, günlük ekmek kavgasının peşindedir. Öncelikli olarak fiziksel açlıklarını giderme derdindedir.

Bu parça aşağıdaki soruların hangisine karşı­lık olarak yazılmıştır?

A) Ülkemiz insanı sanata karşı neden bu kadar ilgisiz?

B) İnsanların ihtiyaçları konusunda yöneticiler neden duyarsız?

C) Ülkemizdeki yaşam koşullarının düzeltilmesi için neler yapılmalı?

D) Sanatçıların ülkemiz koşullarında verimli çalış­ması mümkün mü?

 

4. Ömrümüz kısa değil, fakat ömrümüzün çoğu­nu boşa geçiriyoruz. Bütün ömür iyi kullanılacak olursa, hayat yetecek kadar uzundur. En iyi işle­rin başarılmasına elverecek kadar geniştir insan ömrü.

Bu paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan ve Ömrü

B) Ömrü Boşa Geçirmek

C) Ömrün Kısalığı

D) Tükenmeyen Ömür

 

5. (I) Bana göre, her yazarın okuru biraz kendine benzer. (II) Söz konusu olan usta bir yazarsa, ki­tapları, yazıları yahut gazetedeki köşesi minik bir okuldur okurları için. (III) Yıllar yılı orada ruhunun ışıklarıyla yıkayıp durmuştur onları. (IV) Ancak bazı okurlar da akıl verir, yazarlık öğretmeye kalkar.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han­gisi, düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) I.              B) II.           C) III.             D) IV.

 

6. Kaliteli, iyi şiir kitapları çok az satılıyor. Meraklısı, tutkunu dışında, sıradan okurun ilgisini çeken ki­tapların sayısı çok az. Türk şiirinin büyük usta­larının eserlerinin satış rakamlarını gördüğümde utanıyorum.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) Şiire karşı ilgisizlik

B) Usta şairlere sahip çıkma

C) Güzel şiire tutku

D) Okuma alışkanlığı

 

7. Gün doğmadan kalkmıştı. (I) Bir iki lokma bir şey­ler yiyip hemen yola çıktı. (II) Daha önce kasabaya birkaç kez gitmişti. (III) Akşam olmadan kasabaya varmak istiyordu. (IV) Bunun için de ardından atlı kovalıyormuş gibi hızlı hızlı yürüyordu.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han­gisi, paragrafın anlam akışını bozmaktadır?

A) I.                B) II.             C) III.             D) IV.

 

8. Üretiyorlar zaten. Türkiye'de sanatsal yozlaşma­ya karşı çıkan, sanatçı duruşunu korumak isteyen çok değerli sanatçılar var. Bunlar hiçbir zaman gazete manşetlerinde yer almıyorlar; ama kendi köşelerinde eserlerini veriyorlar.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisini yanıt­lamak için yazılmıştır?

A) Sanatçılar, sanatın yozlaşmasına bir çözüm üretemeyecekler mi?

B) Toplumun bütün kesimlerine hitap eden yapıt­lar üretiliyor mu?

C) Toplumsal içerikli yapıtları hangi çizgideki sa­natçılar üretir?

D) Sanatçı, yapıtlarını geniş bir kitleye seslenmek için mi üretir?

 

9. (I) Bu inancımı da asla ama asla yitirmem. (II) Sa­natçının baskılara boyun eğmeyeceğine, çizgi­sinden ödün vermeyeceğine inancım sonsuz. (III) Çünkü sanatçının, geçimini az çok sağladıktan sonra kendisini sanatına adayacağını biliyorum. (IV) Sanatı için gereken tüm zorluklara katlanaca­ğına inanıyorum.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi­leri yer değiştirildiğinde parçanın anlatım akışı düzelmiş olur?

A) I. ve II.                                     B) I. ve III.

C) II. ve III.                                  D) III. ve IV.

 

10. Türkiye'de bir dönem aydın çürümesi diye tanım­ladığımız bir olgu çok yoğunlaşmıştı. Bunun ne­deni aydınların kendini öne çıkarma saplantısıydı. Aydınlar, halkın yaşamını düzenleme görevine so­yunmuşlardı. Ama bu girişim fiyaskoyla sonuçlan­dı; çünkü...

Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) halk kendisi için doğru olanı biliyordu ve onu yaptı.

B) aydınlar, kendi aralarında iyi organize olmuş­lardı.

C) halk bu yönlendirmeye olumlu yanıt vermişti.

D) aydınlar, halkın gelişmesi için gerekeni yap­mışlardı.

Cevaplar: 1-C  2-D  3-A  4-B  5-D  6-A  7-C  8-A  9-A  10-A

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Türk edebiyatında ilk Sosyolog “Ziya Gökalp”tir.
Pazartesi, 01/21/2019 15:10
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.