Paragraf Konu Testi - 1

1.  Arıyorum aklımda bir ninni bestesini.

Böyle uzaklaşmayın benden, yaşadığım günler!

Güneş! Getir bir bayram sabahını.

Açılın, açılın tekrar

Çocuk dizlerimdeki yaralar.

Ziya O. SABA

Bu dizelerde ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özlem

B) Pişmanlık

C) Sevgi

D) Acıma

 

2.  İç rahatlığıyla davranmak, iç rahatlığıyla konuş­mak, özellikle iç rahatlığıyla düşünmek erdemli, insanın işidir. İnsanın kendi içinde tutarlılığı da buna bağlıdır. Eylemi ile düşüncesini bütünleştirmiş, ağzından çıkan sözün sorumluluğunu kavramış bir insan çağımızın gerçek insanıdır.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi erdemli insanın özelliklerinden biri olamaz?

A) Söz ve hareketleri arasında uyum olması

B) Her sözünün bilincinde olması

C) Yaptıklarının, düşüncelerini yansıtıyor olması

D) Söylediklerini yaşamasa bile doğru sözlü olması

 

3.  Her sanatçı, toplumun ürünü olduğuna göre, büyük sanatçıları yetiştiren ortamın nasıl oluştu­rulduğunu düşünmek gerekir. Çünkü sanatçı, milyonların bir insana dönüşmesinin sonucunda çıkar ortaya. Sanat da, sanatçı da bir mucize değildir, bir emek ürünüdür.

Bu parça için en uygun başlık aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Sanatı Korumak

B) Sanat ve Toplum

C) İnsan ve Sanat

D) Toplum ve Emek

 

4.  Herkes bir başkasına ihtiyaç duyar. Kendisine benzemeyen birine. Niçin mi? Kendini bir bütün olarak ele alabilmek için, karşısındakiyle karşılaştırma yaparak, kendini tanımlayan özel­likleri daha çok ortaya çıkarmak için...

Bu parçaya göre,  aşağıdakilerden hangisi başkalarına ihtiyaç duymamızın nedenidir?

A) Zor zamanlarımızda yardımımıza koşmaları

B) Kendimizi daha iyi tanımamızı sağlamaları

C) Başka yaşamları öğrenme merakımızın olması

D) Acılarımızı ve sevinçlerimizi paylaşma isteğimiz

 

5.  Eleştirmen olarak, bugünün nabzını tutmak kolay değil. Bazen yazdığınız bir eleştiriyle ilgili olarak "Siz iyi dosttunuz, ne oldu da bu eleştiriyi yaptınız?" türünden sorularla bile karşılaşıyor­sunuz. Ama ben kitabı eleştirdim dostluğumuzu değil, demek zorunda hissediyorsunuz kendi­nizi.

Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçek dostlar birbirini eleştirmeyi de bilme­lidir.

B) Kitap eleştirisi ile dostluk birbirinden ayrı düşünülmelidir.

C) Eleştirmen, kendi döneminin değer ölçüleri­ni belirler.

D) Eleştiri yapılırken ölçüyü kaçırmamak gerekir.

 

6.  Bir yazarı en fazla küçük düşüren şey, herkesin bildiği orta malı fikirleri garip ve gösterişli bir şekilde söylemektir. Böyle bir yazarı beğenmek şöyle dursun, herkesin söylediğini söylemek için yeni birtakım kelime düzenleri kurmakla vaktini kaybetmiş olmasına acırız.

Bu parçaya göre bir yazardan öncelikle bek­lenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnandırıcılık

B) Yalınlık

C) Farklılık

D) Tutarlılık

7. Düşünce ve algıyı yıldırım kadar hızlandırmak güzel. Düşünce, fiziksel dünyanın hızını sollayabilir. Ama güzelliklerden alacağımız zevki uzat­mak, böylesi hoş vakitlerin tadını çıkarmak gerekmez mi? Bir Afrika deyişindeki gibi "Çiğne­mekten zevk alıyorsan, hemen yutmaya çalış­ma."

Bu paragrafta, aşağıdakilerden hangisi öne­rilmektedir?

A) Boş vakitleri iyi değerlendirmek

B) Güzel anları yaşarken acele etmemek

C) Hızlı düşünerek çok iş yapabilmek

D) Yaşamın hızına ayak uydurmaya çalışmak

 

8.  Şiir okumak, bir müzik eserini seslendirmek kadar ciddi, bir büyük besteyi sazlarla bize din­letmek kadar önemli ve ayrı bir sanattır. Şiirin de birtakım notaları, algılanması sadece onun ger­çek sesini duyup söyleyebilenlerce mümkün bir ahengi vardır. Bunun tekniği, şiir okumakla değil, önce düpedüz "okumak" denilen olayı bilmek ve başarabilmekle başlar.                  

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Şiiri anlayabilmenin "okumak" eylemini anla­yabilmeye bağlı olduğuna

B) Şiiri okuyabilmek için eğitim almak gerek­tiğine

C) Şiirin kulağa hoş gelmesi gerektiğine

D) Şiir okumanın müzik kadar önemli bir sanat olduğuna

 

9.  Datça... Rüzgârların sesi kulaklarımdadır, hiç unutmadım. İnsanlar deli gibi esen sıcak rüzgâr­ların önünde iki büklümdüler. Saçlarımın diple­rine dolan kumları çıkarıyordum. Herkes ağzın­da kum çiğniyordu; hatırlıyorum, Datça'yla ilgili hiçbir şeyi unutmadım.

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?

A) Görme

B) Dokunma

C) İşitme

D) Koklama

10. (1) Kitaplar dünyayı değiştiremez. (2) Bir kitap okumakla hiç kimse yeniden doğdum duygu­suna kapılmaz. (3) Fakat kitaplar dünyayı daha iyi anlamamızı sağlayabilir. (4) İyi bir yazar size sıcak bir dostun yakınlığını sunar. (5) Üstelik bir el uzaklığındadır, her zaman. (6) Yeter ki o dosta ihtiyacınız olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Bu parça iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf, numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlatılmalıdır?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

Cevap Anahtarı: 1-A  2-D   3-B   4- B   5-B   6-C   7-B   8-B   9-D   10-C

Bu testi çözmek için tıklayınız...

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Türk edebiyatında ilk makale Şinasi'nin "Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi" adlı yazısıdır.
Pazartesi, 01/21/2019 15:17
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.