Fiilimsiler Konu Testi - 2 (8. Sınıf)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi var­dır?

A) Üstündekileri aceleyle çıkardı.

B) Yemekten sonra odasına çekildi.

C) Arkadaşlığımız giderek pekişiyordu.

D) Kitabı koltuğunun altına sıkıştırdı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fii­limsi vardır?

A) Okunacak kitapları sakla.

B) Farklı kültürleri tanımak istiyor.

C) Babam, sabahları yürümeye başladı.

D) Konuşması bizi rahatsız etti.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz­cük fiilimsi değildir?

A) Bu evi alırken çok borçlandım.

B) Yürümek en sevdiğim spordur.

C) Onun doğayı sevişi çok farklıydı.

D) Masanın kaplamaları dökülmüş.

4. I.  Veren eli kimse kesmez.

II.   Gün doğmadan neler doğar.

III.  Ağlamakla yâr ele girmez.

Yukarıdaki altı çizili fiilimsilerin çeşidi, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil

B) sıfat fiil, isim fiil, zarf fiil

C) sıfat fiil, zarf fiil, isim fiil

D) zarf fiil, zarf fiil, sıfat fiil

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir ey­lemsi (fiilimsi) vardır?

A) Kaçan balık büyük olur.

B) Tatile çıkar çıkmaz rahatladım.

C) Geçen hafta Trabzon'daydık.

D) Çok sevdiği şiiri ezberledi.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ecek   / -acak" eki, farklı işlevde kullanılmıştır?

A) Verecek herkes yaptığının hesabını.

B) Yürüyecek hâl kalmadı bende.

C) Doğacak üstümüze özgürlük güneşi.

D) Bembeyaz kesilecek çimenler karlarla.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük isim fiil değildir?

A) Bahçeyi temizlemek zor olmadı.

B) Asıl söylemek istediğim de budur.

C) Geleceği görmek, geçmişi anlamakla olur.

D) İnsanların yemek seçmelerine kızarım.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil var­dır?

A) Okumuş adamın hâli bellidir.

B) Yüzüme mutlu mutlu bakıyordu.

C) Bakış açını değiştirirsen mutlu olursun.

D) Çizgili bir kâğıda yazmış mektubu.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi var­dır?

A) Bu işi bitirelim de eve gidelim.

B) Onun çok sevimli bir kızı var.

C) Kırmızı gelinciklerden topladı.

D) Geçinmek son zamanlarda zorlaştı.

Cevaplar: 1-C  2-A  3-D  4-C  5-B  6-B  7-D  8-A  9-D

Canlı canlı fiilimsiler testi çözmek için tıklayınız... :)

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Murabba, muhammes gibi bentlerle kurulan manzumelerin birinci bendin sonunda kullanılan dizenin diğer bentlerin sonunda nakarat halinde kullanılmasına "mütekirrir" denir.
Çarşamba, 02/20/2019 01:09
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.