Cümlede Anlam - 1

1. 1. Yağmur dininceye kadar evde bekledi.

2.  Aniden duyduğu bu sesin nereden geldiğini anlayamadı.

3.  Yola çıkmak için gereken hazırlıklar akşam­dan yapıldı.

4.  Bakışlarından,  kendine olan güveni hissediliyordu.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde "yo­rum" yapılmıştır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

2.  Hayatta kusursuz yapılabilecek bir iş yoktur; öy­leyse kendimize karşı acımasız yargılarda bu­lunmayalım.

Bu sözlerin sahibi olan bir kişiden, aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?

A) Bir işi eksik yapmaktansa hiç yapmamak yeğdir.

B) Hiçbir iş mükemmel değildir.

C) Kusurlarım, kazandığım başarılara gölge dü­şünmez.

D) Yanlışlarım da yaptığım güzel işlerin bir par­çasıdır.

 

3.  "Bir dilin zenginliği, barındırdığı sözcük sayısıyla orantılıdır." cümlesine anlamca en yakın olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözcük sayısı çok olan bir dil, zengin sayılır.

B) Dilin zenginliği, sözcüklerin ne zamandan beri kullanıldığına bağlıdır.

C) Deyimler ve atasözleri, bir dilin zenginlik göstergesidir.

D) Başka dilden alınan sözcükler o dilin bozul­masına neden olur.

 

4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "abartma" vardır?

A) Son projesiyle müdürünün gözüne girmiştir.

B) Derginin kapak resmi bir hayli ilginçti.

C) İmzalanacak belgeler dağ gibi yığılmıştı.

D) O, bu konuda söz sahibi değildir.

 

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "değerlen­dirme" söz konusudur?

A) O elbise seni kilolu gösterebilir.

B) Romanında karakter tahlilleri çok başarılıydı.

C) Sporcularımız, maça hazırlanıyorlar.

D) Bu, o adresi sormak için girdiğin dördüncü dükkân.

 

6. Hâlâ bu büyük şairin bize bir oyun yapmak için bir tarafa gizlendiğini ve ansızın bir kapı arka­sından sesinin gürleyeceğini zannediyorum.

Bu cümlede, aşağıdaki duygulardan hangisi ağır basmaktadır?

A) Değerini sonradan anlama

B) Yaptıklarından pişmanlık duyma

C) Gerçeği kabullenememe

D) Kıymetini bilememe

 

7.  Sporcuyu başarısızlığa mahkûm eden en büyük etmen, kendi sınırlarını bilmemesi ve ısrarla bu sınırı aşmaya çalışmasıdır.

Bu cümleye göre bir sporcunun başarısı öncelikle neye bağlıdır?

A) Düzenli bir şekilde çalışmasına

B) Neyi başarıp neyi başaramayacağını bilme­sine

C) Fiziksel gücünü, her geçen gün artırmasına

D) Her zaman başaracağına inanmasına

 

8. Aynı yanlışı yetmiş kez tekrarlamak, deneyim değildir.

Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir?

A) Yanlışlar, doğrulara ulaşmamızda bize yol gösterir.

B) Hayatında bir kez olsun hata yapmamış kimse yoktur.

C) Deneyim, hatalardan ders çıkarabilmektir.

D) Tecrübe, yılların getirdiği bir birikimdir.

 

9.  "Yeni ayakkabılarımı ... ona gösterdim." cümle­si aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa cümle farklı bir anlam kazanır?

A) bir de

B) yalnız

C) sadece

D) bir tek

 

10.  (1) Küçük kız evlerinin arka bahçesinde oynu­yordu. (2) Kızın güzel, uzun saçları, büyük koyu kestane gözleri vardı. (3) Yüzündeki gülümse­me sudaki ışık oyunları gibi güzel ve tatlıydı. (4) Ve son derece huzurluydu.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel görüşe yer verilmemiştir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

A

A

C

B

C

B

C

A

A

Cümlede anlam testini çözmek için tıklayınız...

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

İlk yarı resmi gazete “Ceride-i Havadis”tir.
Çarşamba, 02/20/2019 01:02
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.