Anlatım Teknikleri Konu Testi- 1 (8. Sınıf)

1. Islak kaldırımlarda yavaş yavaş yürüyorum. Ben, yü­rümeye devam ederken, bir kurşun, bir eşek arısı gibi vızıldayarak, kulağımın yanından geçti. Derken pat, pat, pat biri koşmaya başladı. Altı demir çivili kundura sesleri... Ya bir kaçak ya da hırsız olmalı. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisin­den yararlanamamıştır?

A) Benzetmelerden

B) Çeşitli duyulardan

C) Mecaz anlamlı sözlerden

D) Yansıma sözcüklerden

 

2. Çağımızda her gün olumlu ya da olumsuz heyecan yaratan olaylar oluyor. Bu bakımdan gerçek sanat­çılar çağın nabzını elinde tutan insanlardır. Bunlar çok fazla değildir aslında. Russe'ın da dediği gibi 18. yüzyıldaki 50 bilim ve sanat adamını öldürmüş olsaydık, dünyamız şimdi 200 yıl geride olacaktı. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Öyküleme                      B) Tanık gösterme

C) Tanımlama                       D) Betimleme

 

3. Kasaba lodosu, poyrazı pek az tutan bir limanda kurulmuştu. Bütün şehir, deniz kenarına yığılmış evleriyle dar sokaklardan ibaretti. Kasabanın bir ana yolu doğruca gelir, limana dayanırdı. Bütün dükkân­lar, bakkallar, berberler bu ana yolun üzerindeydi. Limanın tam karşısında büyük bir meydan vardı. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangi­sine başvurulmuştur?

A) Betimleme                      B) Tanımlama

C) Öyküleme                        D) Karşılaştırma

 

4. Karda benek benek kan izleri görülüyordu. Aygır acı, ağlamaklı bir kişneme bıraktı. Ön sağ ayağı ile hırsla eşindi. Sonra durgunlaştı, başı önüne düştü. Ağlıyordu. Diğer atlar şaşkınlıkları geçince pörsüyüverdiler. Hepsi birden saygı duruşuna geçmişti sanki.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Betimleme                      B) Tanımlama

C) Açıklama                         D) Karşılaştırma

 

5. Erasmus der ki, "Hayvan, hayvan olarak doğar; ama insan insan olarak doğmaz. İnsan oluşur." İnsan doğ­duğunda başkasının yardımına muhtaçtır. Ve 20 mil­yon yıllık birikimini yavrularına, kendisinden sonraki kuşaklara aktarır. Hiçbir hayvan geçmişteki birikimle­rine dayanarak davranmaz; insan, yavrularına geç­mişteki birikimlerini aktarabilen tek varlıktır. Bu paragrafta aşağıdakilerin hangisinde verilen anlatım tekniklerinden yararlanılmıştır?

A) Örneklendirme - betimleme

B) Betimleme - açıklama

C) Tanık gösterme - tanımlama

D) Karşılaştırma - tanık gösterme

 

6. İsmail ve ben bir süre, yan yana köye doğru yürüdük. Sonra, ne yapacağını bilmeyen kimselere özgü bir iç sıkıntısı ile yolun ortasında durup kargaların uçuşunu seyrettik. Termosumu çıkardım, bir bardak çay doldurdum. Bir bardak da İsmail'e uzattım. Hiç ko­nuşmadan çaylarımızı içtik. Parçanın anlatımında hangi anlatım tekniği ağır basmaktadır?

A) Betimleme                                    B) Karşılaştırma

C) Örneklendirme                            D) Öyküleme

 

7. Şehri akşamüstü sis basmıştı. Sis Haliç yoluyla gel­miş; önce mavnalar, köprüler, sonra kuleler, ma­ğazalar kaybolmuştu. Liman düdük sesleri içindeydi. Vapurlar acı acı bağırmıştı. Sonra bir sessizlik... Işıklar yayılı yayılıverdiler. Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden han­gisi kullanılmıştır?

A) Betimleyici                      B) Öyküleyici

C) Açıklamalı                        D) Tartışmacı

 

8. "Nitelikli" okur ile "niteliksiz" okur arasındaki fark şu­dur: İlkinde, kitap satın alma bir devamlılık ve süreklilik gösterir; ikincisinin kitap satın alışında böyle bir devamlılık ve süreklilik yoktur. Ara sıra kitap satın alır "niteliksiz" okur; aldığı kitapları, kendi beğenisi değil, reklam kampanyaları belirler... Bu parçada, aşağıdaki düşünceyi geliştirme yol­larından hangisine başvurulmuştur?

A) Benzetme                       B) Tanımlama

C) Örneklendirme                D) Karşılaştırma

 

9. Masanın başında bekleşiyor çocuklar. Bol limonlu havuç salatası yapılmış. Masada sarmalar, börekler, kurabiyeler hatta peynir tatlısı bile var. Yemek tabak­larının yanındaki cam kavanozların içinde her türden turşuyu da görmek mümkün. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçim­lerinden hangisi kullanılmıştır?

A) Betimleyici                      B) Öyküleyici

C) Benzetmeli                     D) Açıklayıcı

 

10. Gerçeği ışıldakla kendi dışında arayan kişi değildir ozan... Gerçeği içinin radarındaki yansımalarda bulan, bulduklarını dil aracılığıyla okurlarıyla paylaşan kişidir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisin­den yararlanılmıştır?

A) Örneklendirme                B) Tanımlama

C) Tanık gösterme                D) Betimleme

Cevaplar: 1-C  2-B  3-A  4-A  5-D  6-D  7-A  8-D  9-A  10-B

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

İlk Türkçe sözlük Kaşgarlı Mahmut'un "Divanü Lügati't-Türk" adlı eseridir.
Pazar, 01/20/2019 04:12
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.