Zarflar Konu Testi - 1 (7. Sınıf)

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf yoktur?

A) Bu resimler mazide kalan tatlı anları anlatıyor.

B) Gülünce gözlerinin içi gülüyor.

C) Önce beni dinle, bir bak haline.

D) Bir gün sen de muradına erersin.

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük farklı görevdedir?

A) Orada gördüklerini, bize gizlice anlattı.

B) Kısaca özetledi konuyu.

C) Uzunca bir yoldan gelmişler.

D) Buradan sessizce uzaklaştılar.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı (belirteç) kullanılmıştır?

A) Hızlı adımlarla buradan uzaklaştı.

B) Beş yıl önce İstanbul'da birlikte çalışıyorduk.

C) Olanları ağlayarak orada bulunanlara anlatı­yordu.

D) Yazıları dosyaya özenle yerleştirdi.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlenin anlamını "durum" bakımından tamamlayan bir sözcük vardır?

A) Aşırı soğuklar nedeniyle okullar iki gün tatil edildi.

B) Her akşam buraya geldiğini bilmiyordum.

C) Bu şehir gündüzleri nefes alamıyor.

D) Bir araç hızla olay yerinden uzaklaştı.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?

A) Niçin gelmediğini sana söyledi mi?

B) Yarın Adapazarı'na nasıl gideceğiz?

C) Bu kadar eşyayı kime aldın?

D) Nereye gideceğini biliyor musun?

 

6. "Sahil yöreleri kışın çok sakin olur." cümlesinde­ki "kışın" sözcüğünün görevce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A) Kışın iki hafta tatil yapmayı düşünüyorum.

B) Kışın gelmesini hiç istemiyorum.

C) Kışın, doğa beyaz örtüsüne bürünür.

D) Tatil beldelerinde kışın işler durur.

 

7. 1- Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin,

2- Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin,

3- Mademki son şarkının kırık bir güftesiydin,

4- Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp gittin?

Numaralanmış dizelerin hangisinde zarf yoktur?

A) 1               B) 2                C) 3                    D) 4

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı görevde kul­lanılmıştır?

A) Uzun boylu olanlar bir adım ileri çıktı.

B) Üst kattakilerin hepsi aşağı indi.

C) Tüm arkadaşlarım, yukarı mahallede oturu­yor.

D) Soğukta titreyen çocuğu içeri aldılar.

 

9. 1-  Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik

2-  Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden

3-  Martılar konuyor omuzlarıma

4-  Gözlerin İstanbul oluyor birden

Numaralanmış dizelerden hangilerinde zarf (belirteç) kullanılmıştır?

A) 1 - 2                               B) 2 - 3

C) 2 - 4                               D) 1 - 4

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sıcak" söz­cüğü zarf olarak kullanılmıştır?

A) Şimdi sıcak bir çaya hayır demem.

B) Bir hafta öncesine kadar havalar çok sıcaktı.

C) Arkadaşlarım beni oldukça sıcak karşıladı.

D) Sıcak havalarda dışarı çıkmayı hiç sevmiyo­rum.

 Cevap Anahtarı: 1-A  2-C  3-B  4-D  5-B  6-B  7-C  8-C  9-D  10-C

7. sınıf zarflar konu anlatımı için tıklayınız...

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Çeşitli mesleklerden önemli kişilerin hayatlarını anlatmak üzere düzenlenen eserlere "tezkire", şairleri tanıtan tezkirelere "şuara tezkiresi" denir. Batı edebiyatındaki biyografinin karşılığı gibidir. İlk örneği Ali Şir Nevai'nin "Mecalisü'n Nefais"dir. Anadolu’daki en önemli örnek "Sehi Bey Tezkiresi"dir. (Asıl adı Heşt Behişt)
Pazar, 01/20/2019 04:34
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.