Cümlede Anlam Konu Testi - 2 (7. Sınıf)

1. (1) Benim Dır amcam var. (2) Yaşlı sayılır; ama oldukça dinç. (3) Üstelik oldukça da yakışıklıdır. (4) İflah olmaz, yaramaz bir çocuk gibi kıpır kıpır. (5) Cumartesi günleri onu ziyaret ederim.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde yazarın görüşüne yer verilme­miştir?

A) 1-3            B) 1-5        C) 2-4             D) 2-5

2. Bir insan, bir işi "başaracağım" dediğinde de, "başaramayacağım" dediğinde de haklı çıkar. Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir?

A) Bazen, başarısızlık başarının ilk basamağını oluşturur.

B) Önemli olan insanın ne dediği değil ne yap­tığıdır.

C) Başarılı olup olmamak, inanmakla ilgilidir.

D) İnsan bir işte başarılı olup olmayacağını tah­min edebilir.

 

3. 1. Onun yokluğuna alışmak hiçbirimiz için kolay olmayacak.

2.  Korkularımızı, ancak onların üzerine gidersek yenebiliriz.

3.  Ayrılık, hayatın bize sunduğu acı bir meyve gibidir.

4.  Düşüncelere saygılı, hoşgörülü bir toplum, hepimizin arzusu.

Numaralanmış cümlelerden hangilerinin konusu ortaktır?

A) 1-3            B) 1-4            C) 2-3          D) 2-4

 

4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bir görüşe katılmama" anlamı vardır?

A) Buradaki başarılarının ardından şansını yurt dışında da deneyecekmiş.

B) Kimine göre en büyük filozof Sokrat'tır.

C) Kâr edeceğini düşünerek ikinci bir dükkân açmış.

D) Filmin, dediğin kadar başarılı olduğunu söy­leyemem.

 

5.  Aşağıdakilerin hangisinde birinci cümle, ikin­cinin nedeni durumundadır?

A) Bir şeyler almaya gitti; fakat eli boş döndü.

B) Kitap okumayı çok sever, çantasında daima kitap vardır.

C) Daha sorumu bitirmedim, cevabı yapıştırdı.

D) Yalnızlık güzeldir; yeter ki kişi bunu kendisi istesin.

 

6.  Bir adamı tanımak için hiç değilse onun dü­şüncelerini, acılarını, heyecanlarını bilmemiz gerekir. Bu düşünceden yola çıkıldığında, aşağıdakilerden hangisi bir insanı tanımanın şart­larından biri sayılamaz?

A) Yaşadığı sıkıntıları bilmek

B) Ailesini ve çevresini tanımak

C) Onun duygu dünyasını tanımak

D) Fikirlerinin ne olduğunu bilmek

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tanımla­ma yapılmamıştır?

A) Şiir, duyguların dizelerle anlatıldığı biçimdir.

B) Dil, canlılar arasındaki iletişimi sağlayan bir araçtır.

C) Sanatı önemsemeyen milletler, uzun ömürlü olamaz.

D) Dize sonlarındaki ses benzerliklerine uyak denir.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "davranış" öne çıkmıştır?

A) Yalnızlık duygusunu yaşamayan var mıdır?

B) Çevremizdeki sorunları yok sayamayız.

C) Sıkıldığı zamanlarda bulmaca çözerdi.

D) Her türlü cevaba karşı kendimi hazırlamıştım.

9.   1. İmkânsızlığı

2.  aşmıştır

3.  büyük

4.  nice

5.  ümitler

Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa, sıralama nasıl olur?

A) 4-5-3-2-1                                               B) 3-5-4-1-2

C) 3-1-4-5-2                                                D) 4-3-2-1-5

 

10.  Bana ... toplumu ... sanatın hiçbir değeri yoktur. Bu cümlede boş bırakılan yerlere, aşağıdaki sözcüklerden hangileri getirilmelidir?

A) bile - beslemeyen

B) yakışan - tanımayan

C) kalırsa - bilmeyen

D) göre - kucaklamayan

Cevap Anahtarı: 1-B  2-C  3-A  4-D  5-B  6-B  7-C  8-C  9-B  10-D 

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Türk edebiyatında ilk bibliyografya Kâtip Çelebi'nin "Keşfü'z-Zünun" adlı eseridir.
Pazartesi, 01/21/2019 15:14
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.