Zamirler Konu Testi - 2 (6. Sınıf)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bu" sözcüğü zamir (adıl) olarak kullanılmamıştır?

A) Bu hepimizin ortak sorunudur.

B) Bu haber basına kesinlikle sızmamalı.

C) Bu sana iyi bir ders olmuştur.

D) Bu her öğrencinin işine yarar.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri yoktur?

A) Onu bu hâle biz getirdik.

B) Sen kendini ne sanıyorsun?

C) Olanları ben unuttum, sen de unut.

D) Açılış davetiyelerini buraya getirmişler.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  "ki"  zamir olarak kullanılmıştır?

A) Çocuğun gözlerindeki ışıltı kaybolmuştu.

B) Öyle anlaşılıyor ki kimse ödev yapmamış.

C) Bizimkiler akşam size gelecekler.

D) Elimizdeki fırsatı değerlendiremedik.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?

A) Bayramda tatil için nereye gideceksin?

B) Nereye gittiklerini sana söylemedi mi?

C) Hangi tür kitaplar daha çok satıldı?

D) Kimin aradığını öğrenebilecek misiniz?

 

5. Şairin şiire ne getirdiğine bakılmamalı çünkü o, birilerini memnun etmek için değil; kendisi için yazar. Bu cümlede aşağıdakilerin hangisi yoktur?

A) Soru zamiri

B) Kişi zamiri

C) Belgisiz zamiri

D) İşaret zamiri

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ek iyelik zamiri değildir?

A) Kardeşi yine oyuncaklarını kırmış.

B) Benim elimden her iş gelir.

C) Çantasını yine okulda unutmuş.

D) Artık sözün geçmiyor bu sınıfta.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yok­tur?

A) Hayatımızı zindan eden o idi.

B) Biri bu olanları hemen açıklasın.

C) Issız sokaklarda, yalnız başına dolaşıyor.

D) Başkalarını bu işe bulaştırma.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüklerin her ikisi de aynı tür zamirdir?

A) Onu yırtarsan benden yenisini isteme.

B) Dersi herkes dinledi, ama kimse anlamadı.

C) Onun eşyası çok, burası ona dar gelir.

D) Ne olduğunu kimse bilmiyor mu?

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "o" sözcüğü farklı türde bir zamir olarak kullanılmıştır?

A) Geçen hafta o, bu soruyu çözememişti.

B) O, sahibine sadık bir köpektir.

C) Her sabah onun ötüşüyle uyanırım.

D) Kitabı gösterip, onu bana ver, dedi.

 

10. Bu köyde biri çalışır, herkesi doyurur. Bu cümledeki altı çizili zamirlerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) İşaret zamiri - belgisiz zamir

B) Belgisiz zamir - belgisiz zamir

C) Belgisiz zamir - kişi zamiri

D) İşaret zamiri - soru zamiri

Cevaplar: 1-B  2-D  3-C  4-A  5-D  6-B  7-C  8-B  9-A  10-B

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Tasavvufla ilgili halk edebiyatında aruzun müstef ilâlün kalıbıyla yazılan şiirlere "vez-i âhır" denir.
Pazar, 01/20/2019 04:12
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.