Sözcükte Anlam Konu Testi - 1

PEMBE İNCİLİ KAPTAN

 

"Muhsin Çelebi, çekinmeden, sıkılmadan, ezilip büzülmeden, gayet tabii bir hareketle kendine gösterilen şilteye oturdu. Sadrazam, halâ ellerinde tuttuğu kıvrık kâğıtlara bakarak içinden:" Ne biçim adam? Acaba deli mi?" diyordu. Hâlbuki... Hayır. Bu çelebi gayet akıllı bir insandı! Merde, namerde muhtaç olmayacak kadar bir serveti vardı. Çamlıca ormanının arkasındaki büyük mandıra ile büyük çiftliğini işletir, namusuyla yaşar, kimseye eyvallah etmezdi. Fukaraya, gariplere bakar, sofrasında hiç misafir eksik olmazdı. Din ve millet aşkını kalbinde duyanlardandı. Devletinin büyüklüğünü, kutsîliğini anlardı.

 

Ömer Seyfettin Pembe İncili Kaftan

lk dört soruya parçaya göre cevaplayınız)

 

1.   Sadrazam, Muhsin Çelebi'ye bakınca onun hakkında aşağıdakilerden hangisin düşünmek­tedir?

A) Şehrin önde gelen âlimlerinden sanmıştır.

B) Onun bir dilenci olduğunu sanmıştır.

C) Muhsin Çelebi'nin servet sahibi biri olduğu­nu düşünmüştür.

D) Onun ne olduğunun anlaşılması zor bir insan olduğunu düşünmüştür.

 

2.   Aşağıdakilerden hangisi Muhsin Çelebi için söylenebilir?

A) Fakirleri küçük görür.

B) Yardımseverdir.

C) Kötümserdir.

D) Bencildir.

 

3.   Muhsin Çelebi'nin gerçekte parasal durumu nasıldır?

A) Fakir bir insandır.

B) Şehrin en zenginidir.

C) Kendine yetecek miktarda parası vardır.

D) Sıkıntı çekmektedir.

 

4.   Aşağıdakilerden hangisini Muhsin Çelebi yapmaz?

A) Vatanını ve milletini sever.

B) Fakir ve fukarayı besler.

C) İnsanlar arasında ayrım yapardı.

D) Sofrasında misafir eksik olmaz.

 

5.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir kelime yoktur?

A) Suratını bir karış asmıştı.

B) Boş yere yalan atıyordu.

C) Sıcak bir gülümsemeyle karşıladı bizi.

D) Bilgisi olmadığı yerde susuyordu.

 

6.   Aşağıda verilen deyim ve açıklamasından hangisi yanlıştır?

A) Gözleri kamaşmak-Hayran olmak

B) Bitap düşmek-Yorulmak

C) Yüz akıyla çıkmak-İşte fazla başarılı ola­mamak

D) Alnı açık olmak-Verilemeyecek hesabı olmamak

 

7.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çevresi­ne yararlı olamama" anlamında bir atasözü vardır?

A) Besle kargayı oysun gözünü.

B) Mum dibine ışık vermez.

C) Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.

D) Bugünün işini yarına bırakma.

 

8.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime yoktur?

A) Rahat tavırlarıyla çevresine güven veriyordu.

B) Komedi en çok sevdiğim tiyatro türüdür.

C) Notaları bilen çok rahat müzik aleti çalar.

D) Şiire gönül verenleri bir araya topladı.

 

9.   Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisinin anlamdaşı yoktur?

A) Çevremizdeki yoksul insanlara yardım et­meliyiz.

B) Hiçbir gerçek, sonsuza kadar gizli kalamaz.

C) Bakışlarıyla etrafı süzüyordu.

D)    Kendisinin birden değiştiğini söylüyordu.

 

10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?

A) Köyde fırtına öncesi sessizlik yaşanıyordu.

B) Eserlerinde eski ile yeniyi iç içe yaşatıyor­du.

C) Arkadaşlarına için için dert yanıyordu.

D) Düşüncelerimi size söyleyip söylemediğini bilmiyorum.

 

11.  I. Bütün hayalleri suya düştü.

II. Koşarken ayağı taşa takılınca yere düştü.

III. Bu hafta domates fiyatları düştü.

IV. Yıllardır aradığı kitabın peşine düştü.

"Düşmek" kelimesi yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A) I             B) I           C) III           D) IV

 

12.  Aşağıdaki kelimelerin hangisinde farklı bir anlam ilişkisi vardır?

A) Uzak-Yakın                     B) İnce-Kalın

C) Yalan-Yanlış                     D) Alt-Üst

 

13.  "Açmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamının dışında kullanıl­mıştır?

A) Kapıyı açınca karşımda ablamı gördüm.

B) Köy kahvesi sabaha kadar açıktı.

C) Çevresindekilere açık sözler sarf ediyordu.

D) Burada marketler gece açılmaz.

 

14.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama yoktur?

A) Balıkçı derya kuzusu bunlar diyordu.

B) Çevremizi temiz tutmak insanlık görevidir.

C) Sarı kanaryalar şampiyonluğa hazırlanıyor.

D) Sihirli kutu daha çok çocuklara hitap ediyor.

 

15.  "Söylediği son sözlerle ortam bir anda buz kesti." cümlesindeki hangi kelime mecaz an­lamda kullanılmıştır?

A) Sözler     B) Kesti        C)An          D)Ortam

 

16.  Aşağıdakilerden hangisinin eş seslisi yok­tur?

A)Sel                B)Yüz       C)Sağ       D)Din

 

17.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?

A) Evin küçük çocuğu el üstünde tutuluyordu.

B)    Kimseye avuç açmayacağım diyordu.

C) Sevgi umutsuzlukla birlikte yok oldu.

D) Tepesi attığında kimse yanına yaklaşamıyordu.

 

18.  I. Ayağını yorganına göre uzat.

II. Ne ekersen onu biçersin.

III. Tek taş duvar olmaz.

IV. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi aynı an­lamdadır?

A) I ve III                       B) I ve IV

C) III ve IV                      D) I ve II

 

19.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim an­lamlı bir kelime kullanılmıştır?

A) Deyimlerin anlamlarını bulmayı çok seviyorum.

B) Taş duvarlarla çevrili bir bahçemiz vardı.

C) Unutulmuş bir adamdı o.

D) Gecenin soğuğu beni üşütüyordu.

 

20.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş keli­meler bir arada kullanılmıştır?

A) Başarılı ve başarısız birçok insan tanıyo­rum.

B) Güldürmedi bir kez beni gülüm.

C) Arkadaşlarını iyi seçerdi her zaman

D) Onunla sıcak bir günde tanıştık

Cevap Anahtarı:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

B

C

C

D

C

B

A

D

B

D

C

C

B

B

A

C

C

A

B

 

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Bir şaire mahlas vermek için yazılan şiire "mahlasname" denir.
Pazartesi, 02/18/2019 00:34
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.